Maak van uw Supply Chain het speerpunt van uw bedrijf

Wat is Supply Chain Management?

Supply Chain Management (SCM) staat voor de coördinatie en integratie van goederen-, informatie- en financiële stromen, binnen uw eigen organisatie en met fabrikanten, leveranciers, groothandels, verdelers en klanten.

Geïntegreerde bedrijfssoftware of ERP, speelt vandaag de dag  ook in de KMO een essentiële rol bij het opvolgen van operationele goederen- en informatiestromen en de fysieke status van de goederen. Het "upstream" delen van informatie met leveranciers en "downstream" met klanten, leidt immers tot lagere voorraadkosten, kortere doorlooptijden en een betere transparantie van de hele doorvoerketen.

Daarnaast kan de planningfunctie in diezelfde software een grote meerwaarde brengen door, op basis van geavanceerde algoritmen, het meest optimale tijdstip en de meest geschikte hoeveelheid te bepalen bij het plaatsen van een bestelling.

Sommige SCM-toepassingen zijn gebaseerd op open-data modellen die ondersteuning bieden aan de uitwisseling van gegevens, zowel binnen als buiten de onderneming. Dit wordt de ‘verlengde onderneming’ genoemd en bevat de belangrijkste leveranciers, fabrikanten en klanten van een bepaald bedrijf. De gedeelde gegevens kunnen worden opgeslagen in diverse databasesystemen of data warehouses op verschillende locaties en binnen verschillende bedrijven.

 

Meer informatie: