Automatiseringsdomeinen

Het GMI-draagvlak om bedrijfsautomatisering te laten renderen  gaat uit van het GMI 4D Solution Concept waarbij ieder succesvol project moet rekening houden met de 4 hoekstenen van bedrijfsautomatisering: Enterprise Resource Planning, Customer Relationship Management, Enterprise Content & Collaboration Management en Business Intelligence. Maar vooraleer we over gaan tot de implementatie van software, moeten we in wisselwerking tussen u en ons, eerst willen denken over verandering (change); ondermeer om maximaal standaardsoftware te benutten en snellere implementaties te bewerkstelligen. Als hulpmiddel voor ‘change’ en om waardecreatie te bekomen, positioneert GMI vijf ROI-waardefuncties. Het denken rond deze waardefuncties leidt direct of indirect tot efficiëntie en productiviteitsverbetering. Samen moeten we gaan voor:

  • een verbeterd werkingskapitaal;
  • hogere arbeidsproductiviteit;
  • een daling van de kans op fouten;
  • een verhoging van de klantentevredenheid;
  • een geharmoniseerd ICT-platform.

Samen werken rond de vier automatiseringsdomeinen van GMI tegen de achtergrond van de vijf ROI-waardefuncties geeft garantie voor waardecreatie; onder meer als gevolg van betere business-controle, margeverhoging en groei.