Evaluatieformulier Trainingen

Heeft u recent een GMI-training gevolgd? Voldeed zij aan uw verwachtingen? Help ons de kwaliteit van onze cursussen te verbeteren door onderstaande formulier in te vullen. Gelieve de vragen te quoteren. U kan ook uw opmerkingen of suggesties formuleren.

Beheer uw e-mailvoorkeuren

Heel slecht Slecht Neutraal Goed Zeer goed
Onthaal
Lokaal
Uitrusting (pc, software, projector, bord,...)
Duur van de cursus in verhouding met inhoud
Heel slecht Slecht Neutraal Goed Zeer goed
Werktempo
Inhoud was relevant en bijgewerkt
Documentatie
Theorie - Praktijk verhouding
Oefeningen
De materie was interessant voor mij
Na de cursus kan ik mijn taken beter uitvoeren
Heel slecht Slecht Neutraal Goed Zeer goed
Kennis van de toepassing
Didactische bekwaamheid
Algemeen voorkomen
Contact met de deelnemers