Vrijblijvende webinars over dagelijkse uitdagingen in de bouwsector

GMI group organiseert een informerende roadshow waarbij dagelijkse uitdagingen in de bouwsector op het gebied van bouwmanagement aan bod zullen komen. Hoe gaan we met deze uitdagingen om? Hoe beheer ik mijn bedrijf op een correcte manier? Hoe optimaliseer ik mijn financiële processen? Op deze vragen krijgt u een antwoord in een breed kader. Onderwerpen zoals voorcalculatie, werkvoorbereiding, projectopvolging en nacalculatie komen aan bod, zowel voor bouwbedrijven, als voor architecten en studiebureaus. Dit alles in de vertrouwde omgeving van Microsoft Office (Excel, Word, Outlook,…).

Interesse? Maar u kunt niet aanwezig zijn op onze avondsessies, bij u in de buurt?

Schrijf u vrijblijvend in voor één of meerdere van onze webinars.

Hoe bepaal ik mijn gemiddeld uurloon? (REEDS VOORBIJ)

21 november 2017 om 16u00

Bij het berekenen van de kostprijs van een project komt heel wat kijken. Er moet een inschatting gemaakt worden van hoeveel dit project gaat kosten. Een belangrijke factor in de kostprijsberekening is het gebruikte gemiddeld uurloon. Als het uurloon te laag is, raakt men niet uit de kosten. Is het uurloon te hoog, dan haalt men geen projecten meer binnen.

Tijdens deze sessie krijgt u een antwoord op concrete vragen:

 • Wordt er wel met het juiste gemiddeld uurloon gerekend?
 • Wat komt er allemaal kijken bij het bepalen van het gemiddeld uurloon?
 • Wat is mijn effectieve loonkost?
 • Wat zijn toe te rekenen patronale sociale lasten in de directe kostprijs (gemiddeld uurloon) en wat zijn algemene kosten met betrekking tot het uurloon?
 • Kan het soms nuttig zijn om met verschillende gemiddelde uurlonen te rekenen (bv. per ploeg, per RSZ kengetal, ...)?

Werkvoorbereiding, projectopvolging en nacalculatie (REEDS VOORBIJ)

23 januari 2018 om 16u00

Een van de vier basisprincipes van een goede kostprijsberekening wordt te vaak over het hoofd gezien, nl.: hoe kan men vanuit de kostprijsberekening de budgetten voor de projectopvolging en de werkopvolging opstellen? Zonder een gestructureerde kostprijsberekening worden heel wat zaken over het hoofd gezien bij de uitvoering van een project. Alles start bij een goede kostprijsberekening. De voorcalculatie wordt op een eenvoudige gestructureerde wijze berekend om daarna de budgetten per bewerking vlotjes op te stellen. Een goede projectopvolging zorgt ervoor dat u tijdens het project kan ingrijpen en niet enkel achteraf moet besluiten dat u fout bezig was. Projectopvolging is vooral vooruitzien en niet achterom kijken…

Tijdens deze sessie krijgt u een antwoord op concrete vragen:

 • Wat moet er allemaal voorzien worden in de werkvoorbereiding?
 • Hoe volgt men de budgetten van de voorcalculatie correct op?
 • Hoe kan men de budgetten van de voorcalculatie verbeteren aan de hand van een goede projectopvolging?
 • Wat is het verschil tussen projectopvolging en nacalculatie?

 

Hoe beheer ik de algemene kosten? (REEDS VOORBIJ)

13 februari 2018 om 16u00

Bij het berekenen van een offerte wordt meestal enkel rekening gehouden met de directe kosten. Al te vaak wordt er op de directe kosten een toeslag genomen zonder te beseffen of dit dient om de algemene kosten te dekken of om een netto-marge te creëren en worden de algemene kosten vaak onvoldoende terugverdiend. Op deze manier kan het gebeuren dat men op elk project winst lijkt te halen, maar dat men op het einde van het jaar toch verlies draait. Een betere controle van de algemene kosten kan dit probleem verhelpen. Het is dus belangrijk om de begrippen projectopvolging en nacalculatie niet door elkaar te gebruiken.

Tijdens deze sessie krijgt u een antwoord op concrete vragen:

 • Wat zijn algemene kosten?
 • Hoe bepaalt men wat er tot de algemene kosten behoort?
 • Welke verdeelsleutels worden er gebruikt?
 • Hoe verrekent men de algemene kosten in een prijsofferte?
 • Vanaf wanneer draai ik break-even?

 

Hoe maak ik een kostprijsberekening?

26 april 2018 om 16u00

"Een correcte nomenclatuur ligt aan de basis van een vlotte communicatie." Deze oude quote is ook van toepassing in het bouwmanagement. Dagelijks krijgen we termen te lezen zoals kostprijs, directe kosten, prijsofferte, aanbiedingsprijs, algemene kosten, brutomarge, nettomarge, specifieke kosten, break-even, ABC (Activity Based Costing). Bij de kostprijsberekening maakt men vaak gebruik van een bibliotheek met richttijden, materiaal-, materieel-, en onderaannemerskosten. Deze kostengegevens worden dan gebruikt om voor de belangrijkste meetstaatposten “type-calculatiesteekkaarten” op te stellen.

Tijdens deze sessie krijgt u een antwoord op concrete vragen:

 • Wat zijn de samenstellende elementen van de aanbiedingsprijs en hoe passen bovenvermelde termen in dit plaatje?
 • Hoe kan men vanuit dit transparant kostenoverzicht-plaatje voldoen aan de 4 basisprincipes van een gezonde kostprijsberekening en de nodige informatie verschaffen voor de projectopvolging?
 • Hoe gaat men dit concreet opstellen?
 • Welke classificatie- of coderingstechnieken kan men hierbij gebruiken?