Hoe houdt u als bouwbedrijf nog voldoende marge over?

door | 12/03/18

Steeds meer kleine en middelgrote bouwondernemingen hebben het moeilijk om het hoofd boven water te houden. Uit onderzoek van de Katholieke Universiteit Leuven en het WTCB blijkt dat een groot deel van het probleem te wijten is aan een onnauwkeurige kostprijsberekening bij de aanvang van het bouwproject.

Veel bouwbedrijven denken dat ze op elk project winst zullen halen, maar vaak blijkt dat ze op het einde van het jaar toch nog verlies draaien. Hoe gaat het er in uw bedrijf aan toe? We gaan in dit artikel in op hoe gezonde bedrijven dit scenario vermijden.

Volgens het onderzoek blijkt dat veel kleine en middelgrote bouwondernemingen vaak niet de controle hebben over hun algemene kosten. Daardoor kan er geen correcte kostprijsberekening in de prijsofferte doorgevoerd worden.

Bij de projectopvolging worden de aankoopfacturen tegenover de verkoopfacturen gehouden, om zo het resultaat van het project te bepalen. Dit is eigenlijk niet juist, want zo worden enkel de directe kosten vergeleken met de omzet om zo de brutomarge te bepalen. Maar hoe zit het eigenlijk met die algemene kosten?

We geven u alvast enkele tips:

Krijg een duidelijk beeld over uw algemene kosten

Algemene kosten zijn kosten die niet aan een bepaald project kunnen gekoppeld worden. Het gaat hier over de kosten aan kantoorruimtes, vervoer, kantoorbenodigdheden, afschrijvingen, reclame, … Een duidelijk beeld van deze kosten laat u toe om een verschil te maken tussen een brutomarge en een nettomarge. Enkel als u onderscheid maakt tussen die bruto- en nettomarge, krijgt u een correct beeld van de geprojecteerde winst.

Voorzie voldoende marge in uw prijsofferte

U kan deze algemene kosten doorrekenen in een prijsofferte door bijvoorbeeld een toeslag te nemen op het gemiddeld uurloon of door een procentuele toeslag te nemen op de directe materiaalkosten. Hiervoor baseert u zich op de algemene kosten van het jaar voordien. Die kosten kunt u dan via verdeelsleutels gaan spreiden over uw geschatte werkuren, materiaalkost, onderaannemingskost en materieelkost.

Op deze manier kunt u voorkomen dat u niet genoeg marge voorziet in uw prijsoffertes om deze kosten te dekken. Zonder voldoende ruimte in de marge om uw algemene kosten te dekken kan het gebeuren dat men op elk project winst lijkt te halen, maar dat men op het einde van het jaar toch nog verlies draait.

Kies de juiste software voor een gedetailleerd bouwmanagement

Veel kleine en middelgrote bouwondernemingen beschikken niet over de juiste software of tools om hun dagelijks bouwmanagement te beheren. Gezonde bouwbedrijven gebruiken software in de eerste plaats voor het maken van exacte kostprijsberekeningen en voor de boekhouding. Daarnaast ook voor de werkvoorbereiding, de aankoop, bij de uitvoering van de werken, de werfopvolging en personeelszaken. Bij enkelen ook voor de opvolging van de bestellingen en het stockbeheer. Het spreekt voor zich dat de berekeningen in het softwarepakket volledig conform moeten zijn aan de voorschriften volgens het WTCB inzake bedrijfsbeheer.

GMI group biedt een betaalbaar en snel gebruiksklaar softwarepakket aan, nl. bouwix, een professionele en gebruiksvriendelijk softwaretoepassing die u ondersteunt bij alle aspecten van uw dagelijks bouwmanagement. Zowel bouwondernemers, architecten en studiebureau’s kunnen makkelijk aan de slag met ingebouwde functies voor voorcalculatie, werkvoorbereiding én nacalculatie. U weet op voorhand exact welke functionaliteiten u krijgt voor de prijs die u betaalt. Zonder verrassingen achteraf.

Uw toekomst veilig gesteld

bouwix werd bovendien volledig ontwikkeld in Microsoft Excel, waarbij gebruiksvriendelijkheid een grote troef is. Een vertrouwde omgeving met eenvoudige rapporteringen, die u bovendien gemakkelijk en snel kan aanpassen aan uw eigen wensen. Met de integratie met de cloudomgeving van Microsoft 365 (voorheen Office 365) kiest u voor een oplossing die in de toekomst zal blijven evolueren en ondersteund worden door het belangrijkste softwarebedrijf ter wereld.

0 reacties

Archief