Onze werkwijze

Een succesvolle implementatie staat of valt met de kwaliteit van de dienstverlening die uw softwarepartner biedt. Om ervoor te zorgen dat uw project wordt opgeleverd binnen het referentiekader van: Tijd, Reikwijdte en Budget, ontwikkelde GMI group doorheen de jaren een eigen aanpak , gebaseerd op beproefde standaarden en methoden: de GMI Implementation Methodology.

Onze werkwijze is boven alles pragmatisch en afgestemd op de implementatie van business solutions in de mid-market. Dit wil concreet zeggen:

  • in mindere of meerdere mate toepasbaar, afhankelijk van de klant zijn eisen;
  • geen overdaad aan rapportjes allerhande, meetings en overdadige administratie;
  • realistisch inzake het kostenaspect eraan verbonden.