Ordening van ongestructureerde informatie, optimalisatie van documenten- en werkstromen en samenwerking tussen interne en externe resources door middel van Enterprise Content Management (ECM)

ECM is het middel bij uitstek om de gestructureerde en ongestructureerde informatie binnen uw bedrijf te beheren. ECM-software moet volgens GMI, data en informatie – vanaf creatie of ontvangst, over gebruik, aanpassing en verwerking, tot publicatie en deling ervan – op veelzijdige wijze ondersteunen, waarbij o.a. aandacht voor:

  • hardcopy informatiedragers te digitaliseren, te integreren in de gestructureerde informatieomgeving en te archiveren;
  • de inkoopadministratie van bestelling tot betaling te automatiseren;
  • validatie- en goedkeuringstrajecten via elektronische weg efficiënt af te handelen;
  • de opportuniteiten van een 'cloud first, mobile first'-economie maximaal te benutten.