Verdeel kosten en opbrengsten over de correcte tijdsperiode