Het intranet als communicatieplatform en kennisdatabank voor 700 medewerkers

Voor het doelpubliek van KIDS is de interne communicatie onmisbaar. De school- en zorggroep droomde al een tijdje van een digitaal platform voor de vele personeelsleden die dagelijks instaan voor onderwijs, zorg en begeleiding.

GMI zette haar intranetoplossing in waardoor alle medewerkers nu vlot kunnen communiceren via één gemeenschappelijk en interactief platform.

Sector:
onderwijs en zorgsector

Profiel:
Onderwijs, opvang, verblijf en begeleiding voor jongeren en volwassenen die doof of slechthorend zijn, taal- en spraakstoornissen of autismegerelateerde problematieken hebben

Oplossing:
GMI intranet
Microsoft 365
Microsoft SharePoint

KIDS vzw
De personeelsleden van de vzw KIDS zetten zich dagelijks in om Limburgse kinderen, jongeren en volwassenen onderwijs, zorg en begeleiding te verlenen. De organisatie is door de jaren heen stelselmatig gegroeid en telt nu een brede waaier aan activiteiten. Snel en helder communiceren met een groep van 700 gedreven medewerkers is daardoor geen sinecure. De vzw riep de hulp in van GMI group om een intranet te bouwen dat de interne communicatie en administratie voor medewerkers eenvoudiger maakt.

“We vinden het belangrijk dat iedereen zich betrokken voelt bij de organisatie en op de hoogte is wat er leeft in de hele vzw”, steekt algemeen directeur Margo Nulens van wal. “Maar in een grote organisatie werd het steeds moeilijker om die algemene info bij elke medewerker te krijgen. Bovendien heeft de communicatie in onze scholen en de zorgafdelingen ook een heel andere dynamiek en vergt ze dus een aanpak op maat.”

We hadden van bij het eerste contact een klik met het projectteam bij GMI: een jong en dynamisch team dat goed luisterde naar onze noden, super enthousiast reageerde en er ook snel mee aan de slag ging.

Margo Nulens

Algemeen directeur, KIDS vzw

Dankzij corona van droom naar daad

De vzw KIDS was zich bewust van die uitdaging en droomde al een tijdje van een intranet om de interne communicatie te verbeteren. De coronacrisis vormde het momentum om die droom eindelijk in daden om te zetten. “Jaarlijks houden we bij het start van een nieuw werkjaar, eind augustus, een startdag voor al onze medewerkers. Het is een moment waarop ze met elkaar kennismaken, waarop we met de hele organisatie in verbinding komen, en waarop ook allerlei belangrijke info wordt gedeeld met de collega’s. Maar in de zomer van 2020 kon die startdag niet doorgaan wegens de coronamaatregelen. We moesten dus een alternatief bedenken.”

Op dat moment werd geopteerd om eindelijk werk te maken van een digitaal platform. Margo Nulens: “We hebben vrij last minute beslist om voor onze droom te gaan: een gemeenschappelijk online communicatieplatform voor de hele groep. Dat intranet heeft als doel om alle medewerkers in één oogopslag een overzicht te geven van hoe onze organisatie werkt, wat onze missie is en welke context we willen creëren voor onze cliënten. Dat is een belangrijk luik, omdat de cliënten tenslotte centraal staan in al wat we doen. Daarnaast verspreiden we er nieuwsberichten en kunnen medewerkers er ook hun eigen administratie bekijken.”

KIDS vzw
KIDS vzw

Eén interactief platform

“Bijzonder is ook de rubriek voor nieuwkomers. Starten in een nieuwe job is altijd een beetje overdonderend. Dankzij het intranet zien ze snel wat we allemaal doen en in de ‘wie is wie’ kunnen ze ook kennismaken en een gezicht plakken op alle collega’s”, vertelt de algemeen directeur.

“Het is bovendien een interactief platform dat onze mensen de mogelijkheid geeft om zich in te schrijven voor vorming of andere activiteiten en ze kunnen hun suggesties voor de organisaties ook doorgeven via een digitale ideeënbox.”

Aanstekelijk enthousiasme bij GMI group

De vzw KIDS had duidelijke ideeën over hoe het platform er moest uit zien en welke mogelijkheden het moest bieden. “Maar voor de concrete realisatie hadden we niet voldoende expertise en mankracht in huis. Bovendien moest het snel gaan. Na een korte zoektocht voor externe ondersteuning zijn we zo bij GMI group terecht gekomen. We hadden van bij het eerste contact een klik met hun projectteam: een jong en dynamisch team dat goed luisterde naar onze noden, super enthousiast reageerde en er ook snel mee aan de slag ging.”

De uitdaging voor GMI was niet min. Er moest een volledig nieuwe toepassing worden gebouwd in enkele weken tijd. Mathias Houtmeyers: “We zijn vertrokken vanuit onze GMI intranetoplossing, op basis van SharePoint-technologie binnen de suite van Microsoft 365.”

“Voor deze digitale werkplek hebben we veel aandacht geschonken aan de structuur en de customer journey van de gebruiker. Er zijn diverse afdelingen en informatiestromen en het is uiteraard de bedoeling dat een intranetbezoeker snel zijn weg vindt en bij de juiste informatie terechtkomt. Onze interface laat tevens toe om per medewerkersgroep gepersonaliseerde pagina’s uit te werken, zodat ze hun eigen informatieaanbod op maat krijgen”, legt Mathias uit.

Onze SharePoint-oplossing is een blokkendoos waarmee we aan de slag gaan en waaruit we de juiste elementen selecteren om een intranetplatform te bouwen op maat van onze klant.
Mathias Houtmeyers

Account Executive, GMI group

KIDS vzw
KIDS vzw
KIDS vzw
Dat we in heel korte tijd ons interactief communicatieplatform hebben kunnen realiseren, is zeker ook te danken aan de inzet van het team van GMI group. Het resultaat is een mooie en goed werkende toepassing, die we zelf kunnen beheren.
Margo Nulens

Algemeen directeur, KIDS vzw

Zelf beheren en aanpassen

De school- en zorggroep is opgetogen over het resultaat: “Dit is een mooie en goed werkende toepassing, die we zelf kunnen beheren. Bovendien is het intranet zo opgezet dat we het ook zelf kunnen aanpassen of verder uitbouwen in functie van wat we opportuun achten”, aldus Margo Nulens. “In de toekomst zie ik nog heel wat mogelijkheden om via deze tool bijvoorbeeld ook de communicatie met onze cliënten en hun familie via de digitale weg te versterken. Dat is onze volgende droom!”

Mathias Houtmeyers: “Dit project is ook voor ons leerrijk geweest. Het heeft ons meer inzicht gegeven in de verschillende communicatieprocessen in zorg en onderwijs. En die ervaring nemen we uiteraard mee in de verdere ontwikkeling van onze GMI intranetoplossing.”

Lees ook

DYWIDAG

Onze DMS-oplossing stimuleert het digitaal samenwerken en helpt wereldwijde bouwtechnologiegroep om documenten centraal te beheren.

ibens

Specialist in zorghuisvesting gaat voluit voor een digitalisering van het klanten- en documentenbeheer met Dynamics 365, SharePoint en Teams.

Sibomat

Een overkoepelende aanpak met Gbuild als totaaloplossing leidt een digitale transformatie in goede banen bij dé specialist in houtskeletbouw.

HYE

Waterbouwer werkt productiever en transparanter dankzij een digitaal samenwerkingsplatform op basis van Microsoft 365 en SharePoint.
  • Eén bedrijf, één oplossing

U bent één bedrijf; één geïntegreerd systeem is dan ook vanzelfsprekend. GMI group staat met het 4D Solution Concept garant voor een totaalbenadering waarbij - naast ERP en CRM - ook digitale samenwerkingsplatformen (ECM), centraal documentbeheer (DMS), document handling en BI deel kunnen uitmaken van de oplossing die u nodig heeft.

  • Wij spreken uw taal

Waarom kozen honderden toonaangevende ondernemingen al voor GMI group? Omdat wij begeleiding garanderen door mensen die met beide voeten in de dagelijkse praktijk staan. Wij spreken uw taal en denken actief mee vanuit uw specifieke problematiek!

  • Uw toekomst veilig gesteld

Wij bieden oplossingen die ontwikkeld zijn binnen het meest betrouwbare en toekomstgerichte softwareplatform van Microsoft. Zo kiest u voor een oplossing die in de toekomst zal blijven evolueren, samen met een netwerk van partners waar GMI group toonaangevend is.

  • Onze mensen maken het verschil

105 GMI-ers zorgen dagelijks voor uw automatisatie met verstand van zaken. Wij investeren permanent in kennis en kunde en zorgen voor een feel good cultuur bij onze mensen... want zij maken nu eenmaal het verschil.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Download PDF

Download PDF

Download PDF