Gservice | Project- en servicebeheer in één geïntegreerd platform

Beter anticiperen, plannen én opvolgen

Kan u uw klant op zijn wenken bedienen én tegelijk winstgevend blijven? Heeft u controle over uw planning, prestaties, materiaalverbruik en facturatie? Kunnen uw techniekers vlot communiceren met de binnendienst? Hebben zij makkelijk toegang tot alle informatie die ze nodig hebben?

Gservice is een kant-en-klaaroplossing voor installatiebedrijven, project- en servicegerichte organisaties die hun processen willen automatiseren.

Gservice | Inspiratiewijzer voor project- en servicebeheer

Informatiegids!

Gservice | Project- en servicebeheer in één geïntegreerd platform

Project- en servicebeheer in één systeem

Ontvang deze informatie gratis in uw brievenbus:

 • een overzicht van concrete toepassingen
 • drie inspirerende klantenverhalen
 • de huidige digitale trends

 

GEÏNTEGREERDE SOFTWARE VOOR INSTALLATIETECHNIEK:
HVAC | SANITAIR | LOODGIETERIJ | PRODUCTIEINSTALLATIES | GROOTKEUKEN | ELEKTRONICA | DOMOTICA |
ALARMEN | BEWAKING | BEVEILIGING | DETECTIE | SERVICE EN ONDERHOUD | DIENST-NA-VERKOOP

Project- en servicebeheer in één systeem

Anticiperen, plannen en opvolgen: het zijn de drie voorwaarden om een efficiënte project- en serviceorganisatie uit te bouwen. Dat kan u alleen maar realiseren met een goed draaiend bedrijfssysteem.

Ontdek de voordelen van onze geïntegreerde totaaloplossing Gservice:

 • Centraliseer alle data in het ERP-systeem

  Maak komaf met aparte tools en spreadsheets. Werk voortaan op een uniforme manier in Microsoft Dynamics 365 Business Central (of NAV).

 • Behoud de controle op de marge van uw projecten

  Krijg een volledig zicht op de winst- of verliesmarge van uw projecten en serviceopdrachten. De financiële module in Gservice laat bovendien automatische voorraadwaardering toe!

 • }Automatiseer de tijdsregistratie

  Uw team kan de tijdsregistratie rechtstreeks ingeven in het ERP-systeem, ook mobiel. De projectverantwoordelijke dient enkel nog de uren te valideren. Ook urenstaten worden ingelezen in het track & tracesysteem.

 • Verhoog de efficiëntie van uw dienstverlening

  Gservice stroomlijnt de planning en opvolging van uw serviceopdrachten. Door een optimale budgetcontrole en een betrouwbare facturatie worden projecten vlotter opgeleverd.

 • Korte reactie- en oplostijden
  Een vlot beheer van de service calls is cruciaal voor uw klanten. Met een mobiele oplossing beheert u de voorraad bij elk van uw service engineers tot en met de inkoop in het centrale magazijn.
 • fVisualiseer uw planning
  Krijg op elk ogenblik een duidelijk zicht op de planning van uw service engineers. Plan resources, materiaal, projecten en medewerkers in via een grafische planningstool, incl. Gantt Charts.
Gservice | Project- en servicebeheer in één geïntegreerd platform

Wat zeggen onze klanten?

Wij ondersteunen u met het uitbouwen van onze kant-en-klaaroplossing
Gservice voor installatiebedrijven, project- en servicegerichte organisaties.

Ook zij kozen voor GMI:

Stroomlijn al uw activiteiten

Projecten

Van voor- tot nacalculatie | Gservice van GMI group

Van voor- tot nacalculatie

Hoe behoudt u het overzicht over al uw activiteiten, van initiële projectofferte tot de dienst-na-verkoop? Kunt u tijdens de implementatie van een project of de uitvoering van een interventie, de activiteiten van uw technische medewerkers van uur tot uur opvolgen? Heeft uw mobiel team wel vlot toegang tot de meest actuele informatie?

Voorcalculatie

Het welslagen van uw projectactiviteit begint reeds in de calculatiefase. Al dan niet op basis van de meetstaat die door de opdrachtgever wordt aangeleverd, moet u een scherpe prijs kunnen opmaken. Daarvoor moet u beschikken over de meest actuele prijzen bij uw leveranciers. Individuele items of resources moet u kunnen groeperen tot één samengesteld artikel, waarvoor u zelf één globale verkoopprijs bepaalt. Tenslotte moet uw prijsberekening of offerte voldoende verkoopmarge garanderen om uw rentabiliteit te vrijwaren.

Gservice - voorcalculatie

Voorbereiding

Gaat de klant akkoord met de prijs en gaat hij verder met u in zee, dan wordt vanuit de calculatie automatisch een projectbudget aangemaakt. Voor de diensten in onderaanneming, kan u met Gservice meteen de nodige inkooporders plaatsen. In functie van de bestaande voorraad, kunnen ook voor materialen de nodige inkooporders geplaatst worden. Meteen zal u werk maken van het inplannen van uw resources via het digitaal planbord van Gservice, rekening houdend met de competenties van uw medewerkers.

Gservice - projectvoorbereiding

Opvolging

Bij de projectuitvoering zullen uw medewerkers gepresteerde uren en materiaalverbruik nauwgezet op het project registreren. Ook het delen van informatie op verplaatsing is geen probleem meer: dankzij de Mobile Fieldservice van Gservice delen techniekers en backoffice steeds dezelfde up-to-date-informatie, zelfs wanneer er geen netwerk aanwezig is!

De backoffice kan de vordering van de activiteiten van projectmedewerkers op de voet volgen. De integratie tussen het planbord en maps zorgt er zelfs voor dat men de medewerkers op ieder ogenblik op een digitale kaart kan lokaliseren! Omdat prestaties en verbruik online geregistreerd worden, kunnen snel accurate vorderingsstaten opgesteld worden voor de klant.

Nacalculatie

U zal de klant steeds tijdig kunnen factureren op basis van periodieke schijven of vorderingsstaten, terwijl uw administratie in hetzelfde systeem de betalingen zal kunnen opvolgen.

Gservice voorziet verschillende rapporten die u verder op uw maat kan aanpassen. Na beëindiging van de werken kan u via uitgebreide statistieken nagaan of uw uw resources optimaal heeft ingezet en welke opbrengst uw project echt heeft gegenereerd. Gaat u in de toekomst ook onderhoud en service uitvoeren op dezelfde installatie? Dan neemt Gservice, als geïntegreerde toepassing, de volledige projectinformatie naadloos over in uw servicebeheer.

Services

Van aanvraag tot rapport | Gservice van GMI group

Van aanvraag tot rapportage

Na de implementatie van uw project, komt de dienst-na-verkoop op de eerste plaats. Beschikt u over voldoende informatie om bij een interventie-aanvraag proactief op te treden? Heeft uw technieker bij een interventie alle nodige materialen en technische documenten bij? En hoe snel kan u op het einde van de rit factureren om uw cashflow te vrijwaren?

Aanvraag

Na afronding van uw project, is uw dienst-na-verkoop meteen perfect voorbereid op haar taak. Uw dispatching heeft bij een nieuwe service-aanvraag meteen alle informatie ter beschikking die tijdens de projectuitvoering over die installatie of klant werd geregistreerd.

Bij het creëren van een ticket, verliest u dus geen tijd met het opzoeken of opnieuw invoeren van informatie: u tovert meteen alles op het scherm, van de volledige installatiehistoriek tot en met het facturatieadres van uw klant!

Gservice- aanvraag

Planning

Bij de serviceplanning heeft u met het digitaal planbord van Gservice meteen een overzicht welke resources beschikbaar zijn. U kan resources ook selecteren al naargelang hun specifieke competenties voor een specifieke opdracht. Het herplannen van een medewerker naar een nieuwe opdracht, verloopt met één enkele muisklik via het digitaal planbord.

Gservice - Planning

Ook over de materiaalvoorbereiding hoeft u zich met Gservice geen zorgen te maken: u ziet meteen welke materialen in het centrale magazijn in voorraad zijn en plaatst automatisch de nodige inkooporders. Uw techniekers zullen ‘s morgens niet vertrekken zonder eerst alle nodige materialen voor hun interventies van die dag in te laden. U volgt de voorraadsituatie van uur tot uur op – niet alleen in het centrale magazijn, maar ook in de voertuigen van de techniekers.

Gservice - Planning

Uitvoering

Tijdens de interventie registreert de technieker online wanneer zijn opdracht begint en eindigt, inclusief speciale vergoedingen en materiaalverbruik. Werkbonnen hoeven achteraf niet meer manueel ingevoerd te worden!

Ook de uitvoering van metingen en controles is standaard voorzien in Gservice. Het gebruik van gestandaardiseerde vragenlijsten en sjablonen, draagt bij tot de kwaliteit van uw dienstverlening. De backoffice volgt de status van iedere job van uur tot uur op om snel in te spelen op onverwachte situaties en aanvragen.

Gservice - Uitvoering

Dankzij de Mobile Fieldservice van Gservice delen techniekers en backoffice steeds dezelfde up-to-date-informatie. De technieker heeft toegang tot de volledige service- en installatiehistoriek bij de klant, terwijl de backoffice op ieder ogenblik weet waar de technieker zich bevindt en welke de status is van de interventie.

Gservice - Uitvoering

Supply Chain en logistiek

Uw Supply Chain is de centrale draaischijf van uw project- en service-organisatie. Verlopen al uw processen wel gestroomlijnd? Met Gservice ondersteunt u uw voorraad- en magazijnbeheer op alle niveaus.

Goederen kan u automatisch inkopen in functie van de bestaande voorraad. U kan uiteraard projectgebonden gaan inkopen of voor meerdere projecten samen. U kiest zelf voor een rechtstreekse levering op de werf of laat goederen in het magazijn reserveren voor een specifiek project of interventie.

Door het gebruik van handscanners verlopen de activiteiten in het magazijn, van put-away tot picking, nog vlotter. De eenvoudige grafische interface van de handscanners kan eenvoudig aangepast worden aan de specifieke noden van de gebruiker. Het resultaat: minder papierwerk en minder fouten.

Is er geen netwerk beschikbaar? Ook dan blijft u met Gservice gewoon doorwerken: alle informatie wordt geactualiseerd van zodra er terug verbinding is met een netwerk.

Gservice - Supply Chain

Analyses en rapportage

Door met één geïntegreerd systeem als Gservice te werken, beschikt u steeds over alle informatie die u nodig heeft voor uw analyses en rapporteringen. U houdt de vinger aan de pols en kan meteen bijsturen waar nodig. U stelt zelf rapporten samen met meerdere dimensies, binnen Gservice of Excel. Zo weet u over alle klanten, projecten en interventies heen hoe efficiënt u uw resources inzet en wat u er aan het eind van de rit aan overhoudt!

Gservice - Analyses & rapporten

Bekijk een webinar!

Gservice voor installatietechniek

Eén totaaloplossing voor project- en servicebeheer

Zet de stap naar een gedigitaliseerd en uitgebalanceerd project- en servicebeheer met een totaaloplossing die beantwoordt aan de noden van het moderne installatiebedrijf. 

Gservice | voorcalculatie (fase 1)

Voorcalculatie als speerpunt van uw installatieproject

Bij service- en installatiebedrijven zijn calculatie, projectopvolging en servicebeheer uitermate belangrijke processen. Ontdek hoe projectoffertes worden gecalculeerd binnen Dynamics 365 Business Central.

Gservice | projectvoorbereiding (fase 2)

Supply chain als draaischijf van uw installatieproject

Uw toeleveringsketen speelt een cruciale rol in de voorbereidingsfase van uw projecten. Ontdek hoe u de materiaal- en materieelvoorziening of de planning van techniekers en onderaannemers kan opvolgen.

Gservice | projectuitvoering (fase 3)

Uw installatieproject nauwgezet uitvoeren én opvolgen

Ontdek hoe u eenvoudig de uren en het materiaalverbruik op een project kan registreren en een service-installatie kan definiëren. De projectuitvoering en -opvolging worden perfect geïntegreerd in één oplossing.

Gservice | servicebeheer (fase 4)

Naar een rendabel beheer van uw serviceopdrachten

Servicebeheer is veelal de laatste fase in het bedrijfsproces van elk installatiebedrijf. Ontdek hoe u de service op uw installatieprojecten kan optimaliseren én rendabel maken: van interventieaanvraag tot facturatie.

Docufly voor installatietechniek

Stroomlijn installatieprojecten en -opdrachten met een digitaal samenwerkingsplatform

Stap mee in onze oplossing voor centraal documentbeheer (DMS) en digitale samenwerking. Perfect afgestemd op de noden van service- en installatiebedrijven!

Dynamics 365 Business Central

Ontdek de nieuwste features van Business Central in de cloud

Het tempo waarop er nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd aan Business Central ligt hoog. Stay tuned met de belangrijkste wijzigingen en verbeteringen van de laatste nieuwe versie (2024 release wave 1).

Power BI | Finance

Meer inzicht in de financiële prestaties van uw organisatie

Laat de cijfers voor zich spreken en maak geïnformeerde beslissingen met intuïtieve en visueel aantrekkelijke rapportages in Power BI. Start snel en eenvoudig met onze plug-&-play rapporten!

GeCommerce

Bouw een sterk online verkoopkanaal uit 

Een krachtige webshop die naadloos verbonden is met uw ERP? Maak kennis met onze oplossing voor e-commerce (B2B of B2C), volledig geïntegreerd met Dynamics NAV of Business Central!

Dynamics 365 Business Central | cashflow

Houd uw cashflow beter onder controle

Zeker in tijden van crisis is het belangrijk om de cashflow goed te beheren... en te beheersen. Ontdek hoe Business Central u kan ondersteunen in het behoud van een juiste en gezonde cashflowpositie.

Tasklet Factory Mobile WMS

Optimize your warehouse processes with mobile WMS

See how the standard Mobile WMS solution from Tasklet Factory helps Dynamics customers all over the world with a user-friendly and easy-to-use barcode scanning solution.

Dynamics 365 | CRM Sprint

Start snel, standaard en eenvoudig met CRM

Start snel, standaard en eenvoudig met CRM
Start met de standaardfunctionaliteiten van Dynamics 365 als CRM-toepassing. Met onze CRM Sprint krijgt u een helder zicht op uw klanten, relaties en prospecten en geeft u de verkoop een boost!

Een totaalconcept voor al uw bedrijfsprocessen

 

Gbuild: een totaalconcept voor al uw bedrijfsprocessen | GMI group

 

Gservice is een geïntegreerde totaaloplossing voor alle processen van uw service- en projectgeoriënteerde bedrijf, met een duidelijke focus op uw business activiteiten.

 

Bedrijfssoftware levert pas echt meerwaarde op als alle toepassingen met elkaar samenwerken. Daarom werd Gservice gebouwd op het vertrouwde Microsoft-platform. Zo kan u in één omgeving blijven werken zonder dat u voortdurend moet schakelen van de ene naar de andere toepassing.

 

En op basis van onze expertise in de wereld van service- en installatietechniek werd Gservice nog uitgebreid met verschillende partner add-ons voor document scanning & handling, een grafisch planbord, de mobiele werkbon, mobile field service en WMS, rapportering en dashboards, etc.

 

Interesse?
Een totaalconcept voor al uw project- en serviceprocessen | Gservice van GMI group

Verrijkt met aanvullende oplossingen

Wij breiden Gservice uit met gespecialiseerde functionaliteiten, toepassingen of diensten
van diverse technologische en business partners waar we mee samenwerken:

Continia Software | GMI group
Financieel en administratief beheer

Versnel het documentbeheer in Dynamics 365 Business Central met Document Capture, Output en Expense Management.

Companyweb
Bedrijfsinformatie

Haal actuele en correcte bedrijfsgegevens binnen in Dynamics 365.

Dime.Scheduler | GMI group
Project & Resource Planning

Plan projecten en services met Dime.Scheduler, geïntegreerd met Dynamics 365 Business Central.

GeoDynamics | GMI group
Mobiele tijdregistratie

Registreer de werkuren digitaal en koppel GeoDynamics automatisch met het sociaal secretariaat.

MobileNAV | GMI group
Activiteiten in-the-field

Ondersteun de mobiele activiteiten in het warehouse of field service met MobileNAV in Dynamics 365 Business Central.

GeoDynamics | GMI group
Rapportage & Analyse

Maak flexibel aanpasbare rapportages met Jet Reports of snelle analyses met Jet Analytics.

Check onze blog

Lees hier enkele recente nieuwsberichten of ga aan de slag met onze tips en tricks.

Medewerkers, materieel en taken in één overzicht met Dime.Scheduler

Plan uw medewerkers, materieel en taken in één overzicht met Dime.Scheduler

Op zoek naar geïntegreerde planningssoftware die kan worden aangepast aan uw behoeften? Plan en beheer resources en projecten met Dime.Scheduler, geïntegreerd met Microsoft Dynamics.
Track de activiteiten van uw warehouse in real-time | MobileNAV

Track de activiteiten van uw warehouse in real-time met MobileNAV

Hoe kan u het scannen, printen, tracken of picken binnen uw magazijn effectiever beheren? Ontdek de mogelijkheden van MobileNAV voor Dynamics 365 Business Central.
Cool & Comfort | Gservice

Gservice: flexibiliteit vanuit een standaardpakket

Een gesprek met Lieven Tuytschaever van GMI over Gservice: specifiek ontworpen bedrijfssoftware voor het moderne installatiebedrijf.
De Onderneming | Bedrijfssoftware voor installatiebedrijven

Geen enkel installatiebedrijf is identiek

Bovendien spelen steeds meer factoren mee voor de verkoop, planning, facturatie, stockbeheer, ondersteuning, ... Performante bedrijfssoftware is vandaag een must.
 • Eén bedrijf, één oplossing

U bent één bedrijf; één geïntegreerd systeem is dan ook vanzelfsprekend. GMI group staat met het 4D Solution Concept garant voor een totaalbenadering waarbij - naast ERP en CRM - ook digitale samenwerkingsplatformen (ECM), centraal documentbeheer (DMS), document handling en BI deel kunnen uitmaken van de oplossing die u nodig heeft.

 • Wij spreken uw taal

Waarom kozen honderden toonaangevende ondernemingen al voor GMI group? Omdat wij begeleiding garanderen door mensen die met beide voeten in de dagelijkse praktijk staan. Wij spreken uw taal en denken actief mee vanuit uw specifieke problematiek!

 • Uw toekomst veilig gesteld

Wij bieden oplossingen die ontwikkeld zijn binnen het meest betrouwbare en toekomstgerichte softwareplatform van Microsoft. Zo kiest u voor een oplossing die in de toekomst zal blijven evolueren, samen met een netwerk van partners waar GMI group toonaangevend is.

 • Onze mensen maken het verschil

105 GMI-ers zorgen dagelijks voor uw automatisatie met verstand van zaken. Wij investeren permanent in kennis en kunde en zorgen voor een feel good cultuur bij onze mensen... want zij maken nu eenmaal het verschil.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.