Onze aanpak

Een succesvolle implementatie staat of valt met de kwaliteit van de dienstverlening die uw softwarepartner biedt.

Om ervoor te zorgen dat uw project wordt opgeleverd binnen het referentiekader van tijd, budget en conform uw specificaties, bouwde GMI group doorheen de jaren een eigen aanpak uit, gebaseerd op beproefde standaarden en methoden.

Hoe gaan we te werk?

Onze aanpak is gebaseerd op de “Best Practices” van Microsoft SureStep, waarvoor GMI group ‘certified’ is en deelt uw implementatietraject op in verschillende fases.

Onze werkwijze is boven alles pragmatisch en afgestemd op de implementatie van business solutions in de mid-market.

Dit wil concreet zeggen:

  • in mindere of meerdere mate toepasbaar, afhankelijk van uw eisen als klant;
  • geen overdaad aan rapporten allerhande, meetings of overdadige administratie;
  • realistisch inzake het kostenaspect eraan verbonden.

Onze implementatiemethodologie bestaat uit 6 belangrijke stappen:

1

2

3

4

5

6

Diagnose

De diagnosestelling gaat vooraf aan het implementatieproject en een project wordt pas gestart op basis van een diagnostische oefening. Tijdens een diagnostisch traject wordt de scope van een project vastgesteld en wordt binnen de kaders van de reikwijdte van het project gekeken naar de requirements, wensen en noden van de klant. Deze worden analytisch geïnterpreteerd tegen de achtergrond van standaardoplossingen van GMI group, bekeken door de vierdimensionale bril van het 4D solution concept. High-level worden Gaps en Fits gedetermineerd. De consequenties voor dienstverlening worden afgeleid. Het project wordt essentieel geconfigureerd waarbij alles zijn besluit krijgt in een initieel realisatiebudget en project charter.

Analyse
Tijdens een Gap/Fit-analyse wordt gekeken wat er met de standaardfunctionaliteit kan gerealiseerd worden en voor welke behoeften er een work-around of eventueel maatwerk noodzakelijk is. Het kan dat reeds in dit stadium voor een opleiding van uw key-users gezorgd wordt, zodat zij de standaardmogelijkheden van de bedrijfssoftware kunnen leren kennen.
Design
In de designfase worden de standaardfunctionaliteiten, alsook de customizaties en conversies die nodig zijn, beschreven. Het resultaat is een Enterprise Design Document (EDD), dat een blauwdruk is van uw business solution en de implementatie ervan. Na acceptatie van het Enterprise Design Document, wordt een technische analyse gemaakt in functie van de te ontwikkelen customizaties. In geval van een On Premise-project, wordt tevens in deze fase de software geïnstalleerd op de servers en worden de set-ups gedaan van de verschillende onderdelen.
Ontwikkeling
In deze fase worden de aanpassingen en maatontwikkelingen uitgevoerd op basis van de technische analyse uit de designfase. Ook de eventuele conversietools en interfaces met andere toepassingen worden in deze fase gerealiseerd. De ontwikkelaars besteden in deze fase de nodige tijd aan het grondig, technisch testen van ontwikkelde software. Belangrijk in deze fase is tevens de methodische aanpak van documentering van alle maatontwikkeling en – als gevolg van inhoudelijk overleg met de klant – gebruikersdocumentatie.
Implementatie
In de implementatiefase komen alle inspanningen samen voor een succesvolle overgang naar de nieuwe bedrijfsoplossing. Belangrijke activiteiten in deze fase zijn onder andere: opleiding van eindgebruikers en gebruikersacceptatietesten. Verder zal tijdens het implementatietraject veel aandacht geschonken worden aan een testdataconversie. De implementatiefase kent haar besluit met de Go Live van de nieuwe bedrijfssoftware. Na de definitieve van conversie van data, starten de gebruikers te werken met hun nieuw systeem en zorgen de GMI-consultants voor begeleiding evenals de opvang van gebeurtelijke ‘issues’, van welke aard dan ook.
Support
Ook nadat uw systeem in gebruik is genomen, zorgt GMI group voor verdere begeleiding. Rekening houdend met het bestaande en gewenste kennisniveau, wordt een aangepast opleidingstraject voorzien. Ook daarna zorgt de Customer Care-organisatie van GMI group voor een permanente technische ondersteuning van uw gebruikers. Tenslotte evalueert GMI group samen met u op regelmatige basis het gebruik van het systeem en de noodzaak om eventueel uw bedrijfssoftware te actualiseren naar de laatste release-versie.
  • Eén bedrijf, één oplossing

U bent één bedrijf; één geïntegreerd systeem is dan ook vanzelfsprekend. GMI group staat met het 4D Solution Concept garant voor een totaalbenadering waarbij - naast ERP en CRM - ook digitale samenwerkingsplatformen (ECM), centraal documentbeheer (DMS), document handling en BI deel kunnen uitmaken van de oplossing die u nodig heeft.

  • Wij spreken uw taal

Waarom kozen honderden toonaangevende ondernemingen al voor GMI group? Omdat wij begeleiding garanderen door mensen die met beide voeten in de dagelijkse praktijk staan. Wij spreken uw taal en denken actief mee vanuit uw specifieke problematiek!

  • Uw toekomst veilig gesteld

Wij bieden oplossingen die ontwikkeld zijn binnen het meest betrouwbare en toekomstgerichte softwareplatform van Microsoft. Zo kiest u voor een oplossing die in de toekomst zal blijven evolueren, samen met een netwerk van partners waar GMI group toonaangevend is.

  • Onze mensen maken het verschil

105 GMI-ers zorgen dagelijks voor uw automatisatie met verstand van zaken. Wij investeren permanent in kennis en kunde en zorgen voor een feel good cultuur bij onze mensen... want zij maken nu eenmaal het verschil.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.