Naar een slanke administratie met Dynamics NAV

Smals zocht een geïntegreerde oplossing als alternatief voor een complexe combinatie van verspreide softwaretoepassingen op de financiële afdeling.

Met Microsoft Dynamics NAV maakten ze hun eigen administratie efficiënter en verminderde hierdoor het risico op fouten.

Download PDF

Sector:
ICT-dienstverlening

Profiel:
ondersteunt en begeleidt e-government-programma’s voor de Belgische sociale zekerheid

Oplossing:
Microsoft Dynamics NAV in combinatie met GMI Document Flow
Jet Reports

Smals is de gezamenlijke ict-dienstenorganisatie van de publieke instellingen in de Belgische sociale zekerheid en gezondheidszorg. het is een private vzw die de lidinstellingen ondersteunt bij de uitbouw van hun ICT-diensten in e-government en e-health. De diensten van Smals zijn enkel beschikbaar voor de leden en worden verrekend tegen kostprijs. De geboden dienstverlening gaat van het ontwikkelen van software, het installeren en beheren van systemen tot het ter beschikking stellen van gespecialiseerde medewerkers. De elektronische aangiften DMFA en Dimona en de basisdiensten van het ehealth-platform zijn enkele bekende toepassingen ten behoeve van de Belgische burgers en werkgevers.

Smals werd opgericht in 1939 en is vandaag uitgegroeid tot een organisatie met 1.700 medewerkers en een omzet van 193 miljoen euro. Smals heeft zes vestigingen in Brussel, Charleroi en Gent, waaronder drie eigen datacenters. in 2013 zal Smals een nieuw datacenter- en kantorencomplex openen nabij het Brusselse Noordstation.

Dankzij Microsoft Dynamics NAV hebben we minstens twee maand gewonnen in het up-to-date brengen van onze gegevens. Zo kan Smals verder groeien zonder dat de financiële dienst dat ook moet doen.

Kristofer De Wit

Financieel Directeur, Smals

Risico op software-spaghetti

Vroeger hanteerde Smals een tiental losse softwarepakketten voor afzonderlijke domeinen van de boekhouding, de facturatie, het beheer van activa, etc. “Sinds de jaren ‘80 hebben wij diverse toepassingen aan elkaar gebreid, tot het na vele jaren een onbeheersbare situatie werd. het vele overtikwerk was tijdrovend. Het risico op fouten werd te groot en het onderhoud werd moeilijk. We moesten op zoek naar één geïntegreerd systeem om onze bedrijfszekerheid veilig te stellen en de interne werking efficiënter te maken”, getuigt Kristofer De Wit, Financieel Directeur bij Smals.

De keuze voor Microsoft Dynamics NAV

In 2006 ging Smals op zoek naar de, voor haar, beste softwaretoepassingen en onderzocht een vijftal oplossingen. Kristofer De Wit: “Microsoft Dynamics NAV kon ons al snel overtuigen als de meest gebruiksvriendelijke toepassing met een aantrekkelijke prijskwaliteitverhouding. GMI group startte in september 2006 met de analyse en al op 1 januari 2007 konden we live gaan met de versie 4.0.”

“De grootste moeilijkheid was het omzetten van alle gegevens uit alle bestaande toepassingen naar één uniform formaat. Ook stuitten we op enige terughoudendheid bij onze medewerkers, maar na één jaar werken met Microsoft Dynamics NAV was iedereen uiteindelijk bijzonder tevreden met de verandering”, aldus Kristofer De Wit.

Vereenvoudigde boekhouding en facturatie

De algemene boekhouding verloopt nu een pak vlotter met Microsoft Dynamics NAV. Zo zijn bijvoorbeeld de afschrijvingen van alle activa geautomatiseerd en geïntegreerd, zodat Smals beter de historiek van haar investeringen kan beheren.

Smals stelt jaarlijks duizenden facturen op voor gepresteerde uren op projecten, voor de exploitatie van infrastructuurgebonden elementen (servers, databanken, storage, monitoring, …) en voor de lonen van gedetacheerde medewerkers en consultants. “Vroeger werden hiervoor lijsten in Excel aangemaakt, maar vandaag komt alles uit de databank van Microsoft Dynamics NAV en heeft de boekhouding in real-time een perfect overzicht van wat reeds gefactureerd is, wat nog aangerekend moet worden en wat de inhoud is van elke factuur”, aldus Kristofer De Wit.

Kostenbewaking

GMI group ontwikkelde een link met de projectmanagement- en planningtool PS Next (Sciforma), zodat Smals in Microsoft Dynamics NAV nu gemakkelijk de efficiëntie van elk project kan nagaan.

Kristofer De Wit: “GMI group heeft een wekelijkse export van de kosten ontwikkeld, die naar alle budgetbeheerders gestuurd wordt, zowel op globaal als op projectniveau. Op die manier kan elke verantwoordelijke zijn kosten nauwlettend in de gaten houden zonder dat er nog Excel sheets hoeven uitgewisseld te worden. De communicatie tussen de afdelingen is hiermee sterk verbeterd.”

Rapportering en tendensen

Vijf jaar na de ingebruikname van het systeem beschikt Smals intussen over een goedgevulde databank. “Microsoft Dynamics NAV laat een snelle export naar Excel toe, waar we tendensen kunnen opsporen. Hoe evolueert de exploitatieactiviteit? Waar neemt de omzet toe? In Jet Reports beschikken we over een bibliotheek van standaardrapporten voor de leden, de raad van bestuur en de eigen afdelingen. Microsoft Dynamics NAV heeft in grote mate bijgedragen tot de transparantie van onze financiële gegevens”, stelt Kristofer De Wit.

Workflow aankoopfacturen

Smals verwerkt 10.000 leveranciersfacturen per jaar. Elke veertien dagen worden alle facturen gekopieerd en verdeeld onder de budgetverantwoordelijken. Na de goedkeuring worden ze ondertekend terugbezorgd en verder verwerkt ter betaling. Om dit proces efficiënter te maken, zal GMI group in 2012 hun document– en workflowtoepassing implementeren binnen Microsoft Dynamics NAV. De inkomende facturen worden dan ingescand om vervolgens digitaal te worden verstuurd en goedgekeurd binnen Microsoft Dynamics NAV.

Kristofer De Wit: “Met deze workflow willen we het werk van onze medewerkers verlichten en nuttiger maken. Zo kunnen we hen beter inzetten op de analyse van de facturen in plaats van louter op het kopiëren en verwerken ervan.”

Vertrouwensband

“Onze IT-spaghetti werd vervangen door één krachtig beheersysteem dat onze afdelingen en de raad van bestuur een goed inzicht geeft in de cijfers en ook aan de leden een heldere facturatie biedt. Dankzij Microsoft Dynamics NAV hebben we minstens twee maand gewonnen in het up-to-date brengen van onze gegevens en kunnen we gemakkelijker onze KPI’s opvolgen. Op die manier kan Smals verder groeien zonder dat de financiële dienst dat ook moet doen.”

Smals en GMI group hebben de voorbije jaren een echte vertrouwensrelatie uitgebouwd: “De snelle go-live destijds was volledig hun verdienste.”

In de toekomst overweegt Smals nog, in samenspraak met de leden, die invoer van elektronische facturatie via isabel. Voor de rapportering wordt intussen ook reikhalzend uitgekeken naar Jet Enterprise, dat een meer flexibele rapportering zal toelaten.

Download PDF

De snelle go-live destijds was volledig hun verdienste. Ze hadden geen analyse nodig van 500 bladzijden om onze noden te begrijpen, maar gingen meteen met ons achter een scherm zitten om samen snel een oplossing neer te zetten. Deze pragmatische aanpak wordt door ons sterk gewaardeerd.

Kristofer De Wit

Financieel Directeur, Smals

Lees ook

SLV Nederland

Groothandel in verlichting kiest voor Dynamics 365 als digitaal platform om alle processen te verlichten en meer zicht te krijgen op de zaak.

Seris Technology

Beveiligingsexpert stelt groei veilig door verder te digitaliseren en te automatiseren. Gservice tilt de dienstverlening naar een hoger niveau.

Nexum

Sterk groeiende speler in change management volgt projecten efficiënt op met Dynamics 365 CRM en maakt zelf een digitale transformatie mogelijk.

Deforche Construct

Digitaliseringsproject zorgt voor betere samenwerking, rapportage en projectbeheer bij staal- en glasconstructeur.
  • Eén bedrijf, één oplossing

U bent één bedrijf; één geïntegreerd systeem is dan ook vanzelfsprekend. GMI group staat met het 4D Solution Concept garant voor een totaalbenadering waarbij - naast ERP en CRM - ook digitale samenwerkingsplatformen (ECM), centraal documentbeheer (DMS), document handling en BI deel kunnen uitmaken van de oplossing die u nodig heeft.

  • Wij spreken uw taal

Waarom kozen honderden toonaangevende ondernemingen al voor GMI group? Omdat wij begeleiding garanderen door mensen die met beide voeten in de dagelijkse praktijk staan. Wij spreken uw taal en denken actief mee vanuit uw specifieke problematiek!

  • Uw toekomst veilig gesteld

Wij bieden oplossingen die ontwikkeld zijn binnen het meest betrouwbare en toekomstgerichte softwareplatform van Microsoft. Zo kiest u voor een oplossing die in de toekomst zal blijven evolueren, samen met een netwerk van partners waar GMI group toonaangevend is.

  • Onze mensen maken het verschil

105 GMI-ers zorgen dagelijks voor uw automatisatie met verstand van zaken. Wij investeren permanent in kennis en kunde en zorgen voor een feel good cultuur bij onze mensen... want zij maken nu eenmaal het verschil.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.