Gbuild | Bouwmanagement in één geïntegreerd platform

Uw bouwadministratie in één oogopslag

Uw uitdagingen als bouwonderneming zijn niet min: de calculatie in goede banen leiden, de stand van zaken van uw werven opvolgen, kosten correct toewijzen aan ieder project, uw nacalculatie uitvoeren en zo snel mogelijk factureren…

Met de kant-en-klaaroplossing Gbuild heeft u alle functionaliteiten voorhanden die u als bouwbedrijf nodig heeft.

GEÏNTEGREERDE SOFTWARE VOOR BOUWBEDRIJVEN:
INDUSTRIE- EN STAALBOUW | RUW- EN WEGENBOUW | INFRASTRUCTUURWERKEN | GROND- EN AFBRAAKWERKEN | RESIDENTIËLE BOUW | NIEUWBOUW EN RENOVATIE | WATERBOUW | AFWERKING | PROJECTONTWIKKELING | AANNEMER | ARCHITECT | STUDIEBUREAU

Bouwmanagement in één geïntegreerd systeem

In de huidige context van steeds snellere digitalisering is een professionele ondersteuning op administratief en bouwtechnisch gebied ook voor uw bouwonderneming belangrijker dan ooit.

Dat kan u alleen maar realiseren met een goed draaiend bedrijfssysteem dat al uw processen voortaan gestroomlijnd samenbrengt.

Ontdek de voordelen van onze geïntegreerde totaaloplossing Gbuild:

 • Centraliseer alle data in het ERP-systeem

  Maak komaf met aparte tools en spreadsheets. Werk voortaan op een uniforme manier in Microsoft Dynamics 365 Business Central (of NAV).

 • Focus op uw bedrijfsactiviteit

  Kies voor ERP-software die werkt zoals uw mensen graag willen werken, herkenbaar, gebruiksvriendelijk en eenvoudig in gebruik.

 • Toegang tot belangrijke informatie
  Geef uw bouwteam vlot toegang tot alle projectinformatie. Met een digitaal samenwerkingsplatform kunnen uw medewerkers, klanten en leveranciers vlot met elkaar communiceren.
 • fVolg projecten en werven beter op

  Met Gbuild kan u alle operationele taken van het projecten goed beheren en de werven nauwkeuring opvolgen, van voor- tot nacalculatie. Zo kan u uw projecten en werven efficiënter opvolgen.

 • Naar een actuele projectstatus
  Volg alle cijfermatige projectinfo in real time op met statistieken per kostendrager (uren, materiaal) of kostenplaats of activiteit (funderingen, metsel- of daktimmerwerk, …). Met een dashboard visualiseert u alle relevante informatie per project. 
 • UEen volledig zicht op de werf
  Dankzij de integratie met timaster kan u gebruik maken van dynamische plansoftware. Zo koppelt u in real time de projectplanning- en resourceplanningtool aan elkaar.
Bouwmanagement in één geïntegreerd platform | Gbuild van GMI group

Gbuild in beeld:

Overkoepelende aanpak leidt de digitale transformatie in goede banen

Met de overstap naar een nieuw ERP-systeem trok Sibomat haar digitaliseringsstrategie van de laatste jaren verder door. GMI group zorgde niet alleen voor een upgrade naar Dynamics 365 Business Central, maar bracht deze meteen onder in Gbuild: dé bouwoplossing die integratie met andere toepassingen mogelijk maakt.

Zo geeft de koppeling met de CRM-applicatie Dynamics 365 Sales het aannemingsbedrijf nu een beter zicht op alle fases van het bouwproject. En tenslotte gaf de uitrol van een nieuw klantenportaal met SharePoint de dienstverlening een boost.

Wij hebben voor GMI gekozen omdat we konden instappen in een bouwoplossing waarvan we weten dat het mee zal evolueren in de tijd en binnen de markt.

Valerie Duthoy

Manager Projectleiding, Sibomat

Download PDF

Wat zeggen onze klanten?

Meer dan 450 klanten in België en Nederland maken dagelijks gebruik van onze oplossingen.
Zowel een KMO als een multinational kan bij ons terecht.

Adams

Adams

Wegenbouwer Adams verving Excel door één geïntegreerd bedrijfssysteem voor calculatie, werfopvolging, uurregistratie en bestelaanvragen.
Van Poppel

Van Poppel

Bouwbedrijf Van Poppel was op zoek naar een standaard en toekomstgericht bedrijfsplatform dat mee kon evolueren met het bedrijf.
Groep Van Roey

Groep Van Roey

Gbuild zorgde voor een komaf van niet-geïntegreerde zelf ontwikkelde softwaretoepassingen bij groot bouwbedrijf en projectontwikkelaar.
BAM Galère

BAM Galère

Grote bouwondernemer vindt inspiratie in het GMI 4D Solution Concept om alle operationele processen te optimaliseren.

Ook zij kozen voor GMI:

Stroomlijn al uw activiteiten

Indien u mee aan het roer staat van een middelgrote of grote bouwonderneming, is ook voor u een volledig geïntegreerde bouwsoftware de allereerste prioriteit.

Met Gbuild verlopen al uw processen voortaan gestroomlijnd in één softwaresysteem – van backoffice en projectopvolging tot rapportering en documentbeheer en archivering.

Ontdek de functionaliteiten:

Volledig geïntegreerde bouwsoftware | Gbuild van GMI group

1

Voorcalculatie

Om een bouwproject binnen te halen, moet u een scherpe verkoopprijs kunnen maken. Schat alle kosten van het project zo correct mogelijk in op basis van een accurate voorcalculatie. Zo neemt u een marge op de meest optimale verkoopprijs.

Meetstaten inlezen
 • importeren van externe meetstaten
 • gegevens van de meetstaat overnemen in kant-en-klare offerte

Meetstaten importeren - stap1 Meetstaten importeren - stap2 Meetstaten importeren - stap 3

Voorcalculatie
 • berekenen van kostprijzen
 • automatisch gegevens uit meetstaat overnemen
 • extra detailvenster per post met achterliggende activiteiten
 • calculatie met individuele artikelen en/of resources a.d.h.v. gegevens uit bibliotheken
 • gebruik van tijdelijke calculatiemiddelen, herbruikbaar in andere posten
 • stuklijsten of samengestelde artikelen met weergave in detaillijnen
 • invoeren van herberekeningsfactoren in functie van moeilijkheidsgraad

Detailcalculatie - Voorcalculatie 1 Detailcalculatie - Voorcalculatie 2 Detailcalculatie - Voorcalculatie 3

 

 

Operaties(stuklijsten) in Calculaties

Stuklijsten operaties

Prijsaanvragen
 • prijsvergelijkingen met overzichten per post en per leverancier
 • meerdere prijsaanvragen per verkoopofferte
 • toevoegen van wijzigingen of aanvullingen, kortingen, leveringsvoorwaarden, …
 • toevoegen van extra leveranciers, artikelen of posten aan bestaande prijsvergelijking
 • automatische creatie van inkoopdocument op basis van prijsaanvraag
 • afdrukken en versturen van inkoopoffertes naar leveranciers

Prijsaanvragen

Prijsvergelijkingen

Verkoopprijs en offertes bepalen
 • bepalen van verkoopprijzen a.d.h.v. winstpercentages
 • aparte winstpercentages voor uren, materialen, onderaanneming, …
 • rechtstreeks invoeren van verkoopprijzen per regel
 • gebruik van globale verkoopprijs, met prorata-verdeling over de posten
 • gebruik van forfaitaire werfkost, met prorata-verdeling over gekozen posten
 • aanmaken van offertes op basis van ‘type’-offerte
 • archivering en vergelijking van verschillende offerteversies

bepalen verkoopprijs

Afdruk offerte

2

Voorbereiding

Van zodra uw klant akkoord gaat met de prijs, kan u automatisch een project aanmaken en bepaalt u werkbegrotingen en detailbudgetten per post. Plan makkelijk eigen resources in en stel inkoopbestellingen of raamcontracten op.

Werkbegroting en budget
 • projecten met kostendrager- en activiteitscodes
 • creëren van budgetoverzichten vanuit de werkbegroting
 • omzetten van verkoopofferte in de werkbegroting met achterliggende detaillijnen

Werkbegroting

projectkaart

Werkbegroting

Contracten en bestellingen
 • creëren van inkooporders vanuit de werkbegroting met referentie naar projectnummer
 • registratie van gehele of gedeeltelijke ontvangsten op het project met opvolgen van backorders
 • beheren van raamcontracten met leveranciers en onderaannemers

inkoopvoorbereiding vanuit Werkbegroting

Resourceplanning
 • weekplanning materiaal en materieel
 • dagplanning materiaal en materieel
 • koppeling met grafische planningtool en digitaal planbord
 • tracking & tracing via geïntegreerde GPS-gestuurde tool

Planningstaken

Planning timaster

3

Uitvoering

Registreer de benodigde uren, materialen, materieel en onderaannemingen rechtstreeks op het bouwproject. Volg de situatie van uw personeel, materieel en voorraad op de voet op en pas uw prognoses aan aan de realiteit.

Materiaalbeheer
 • boeken van materiaalverbruik uit voorraad op basis van magazijnbonnen
 • materiaalverbruik rechtstreeks op project
 • beheer van samengestelde artikelen of stuklijsten
 • terugname van goederen
Materieel en VCA
 • creatie van nieuwe machine of gereedschap op basis van bestaande materieel
 • koppelen van projectnummer waar machine momenteel in gebruik is
 • gereedschapshistoriek per locatie en project
 • koppelen van materieel aan specifieke werknemer
 • gebruikshistoriek voor machines of gereedschap
 • opvolging onderhoudsbeurten op machines
 • opvolging VCA-controles op machines

gereedschapsdagboek verbruik

gereedschapshistoriek

gereedschapskaart

gereedschapsposten

machinekaart

Onderhouds en VCA Dagboek

Personeel opvolgen
 • beheer van competentie en kwalificaties van werknemers
 • ingave prestaties met prestatiesoorten
 • prestatieoverzichten
 • koppeling met loonadministratie en sociaal secretariaat
 • aangifte RSZ voor onderaannemers

prestatiedagboek

Werknemerskaart

Werknemerskaart - loon

Werknemerskaart varia

Prognose en correcties
 • verwerken van meer- of minderwerken in werkbegroting
 • boeken van diverse kosten via projectdagboeken
 • projectstatistieken met situatie per kostendrager (uren, onderaanneming, materialen, …)
 • budgetoverzichten
 • creëren van nieuw uitvoeringsbudget op basis van herziene calculatie
 • rechtstreeks boeken van extra kosten via projectdagboek

4

Nacalculatie

Met voortgangsstaten volgt u de interne uitvoering op terwijl periodieke vorderingsstaten de basis vormen voor uw facturatie aan de klant. Na beëindiging van de werken kan u via uitgebreide statistieken de opbrengst nagaan.

Statistieken en voortgangsstaten
 • voortgangsstaten per project met alle posten uit project en verkooporder
 • uitgebreide nacalculatie met verdeling per kostensoort
 • budgetstatistieken met zowel gebudgetteerde als gerealiseerde aantallen en bedragen per activiteitensoort

budgetoverzicht prognoses

Budgetoverzicht

Voortgangstaten

Vorderingsstaten en facturatie
 • Vorderingsstaten (blanco / te vorderen / gefactureerd)
 • integreren van meer- en minwerk in vorderingsstaten
 • automatische facturatie gekoppeld aan vorderingsstaten
 • multivorderingen voor facturatie aan meerdere partijen met instelbare percentages voor specifieke kosten

Vorderingsstaten opstellen

Rectificaties en herzieningen
 • toepassen van herzieningsformules bij vorderingsstaten

Een totaalconcept voor al uw bedrijfsprocessen

 

Gbuild: een totaalconcept voor al uw bedrijfsprocessen | GMI group

 

Gbuild is een geïntegreerde totaaloplossing voor al uw bouwbedrijfsprocessen, met een duidelijke focus op uw business activiteiten.

 

Bedrijfssoftware levert pas echt meerwaarde op als alle toepassingen met elkaar samenwerken. Daarom werd Gbuild gebouwd op het vertrouwde Microsoft-platform. Zo kan u in één omgeving blijven werken zonder dat u voortdurend moet schakelen van de ene naar de andere toepassing.

 

En op basis van onze expertise in de bouwwereld werd Gbuild nog uitgebreid met verschillende partner add-ons voor document scanning & handling, project en resource planning, urenregistratie en materiaalverbruik, projectopvolging, e-facturatie, rapportering en dashboards, etc.

 

 

Interesse?
Een totaalconcept voor al uw bouwbedrijfsprocessen | Gbuild van GMI group

Ontdek al onze oplossingen voor de bouwsector

Centraal documentbeheer en digitale samenwerking

De solide basis om bouwprojecten efficiënt en gestructureerd te beheren

 

DMS

DMS

Onze digitale oplossing voor documentbeheer en samenwerking, gebouwd op Microsoft 365 en SharePoint – is niet alleen een solide basis voor uw organisatie. Het is meteen ook een flexibele oplossing die we samen perfect kunnen afstemmen op uw specifieke noden.

Een gedigitaliseerd en uitgebalanceerd relatiebeheer

Optimaliseer het beheer van klanten, relaties én projecten

 

CRM

CRM

Wij ondersteunen u met een CRM-oplossing voor de opvolging van een aanvraag tot het closen van de deal, het bijhouden van relaties op een project of het opvolgen van klachten tijdens de 10-jarige aansprakelijkheid – gebouwd op Microsoft-technologie en volledig geënt op de noden van de bouwsector.

Verrijkt met aanvullende oplossingen

Wij breiden Gbuild uit met gespecialiseerde (of eigen ontwikkelde) functionaliteiten, toepassingen of diensten
van diverse technologische en business partners waar we mee samenwerken:

Continia Software | GMI group
Financieel en administratief beheer

Versnel het documentbeheer in Dynamics 365 Business Central met Document Capture, Output en Expense Management.

timaster | GMI group
Project & Resource Planning

Krijg een volledig zicht op de werf met timaster, geïntegreerd met Dynamics 365 Business Central.

GeoDynamics | GMI group
Mobiele tijdregistratie

Registreer de werkuren digitaal en koppel GeoDynamics automatisch met het sociaal secretariaat.

timaster | GMI group
Mobiele werfopvolging

Bespaar tijd bij inspecties, werfverslagen en opleveringen met de mobiele app van ArchiSnapper.

Companyweb
Bedrijfsinformatie

Haal actuele en correcte bedrijfsgegevens binnen in Dynamics 365.

Tasklet Factory | GMI group
Magazijnbeheer

Integreer de werkprocessen in het magazijn met Mobile WMS, rechtstreeks in Dynamics 365 Business Central.

MobileNAV | GMI group
Activiteiten in-the-field

Ondersteun de mobiele activiteiten in het warehouse of field service met MobileNAV in Dynamics 365 Business Central.

GeoDynamics | GMI group
Rapportage & Analyse

Maak flexibel aanpasbare rapportages met Jet Reports of snelle analyses met Jet Analytics.

Check onze blog

Lees hier enkele recente nieuwsberichten of ga aan de slag met onze tips en tricks.

Atrio kiest GMI als business partner voor een volwaardig digitaliseringsproject

Atrio kiest GMI als business partner voor een volwaardig digitaliseringsproject

Na grondige analyse gaat Atrio met GMI als digitaliseringspartner in zee om de interne werking tussen verkoop, plaatsing en de logistiek te stroomlijnen.
GMI group opnieuw aanwezig op Digital Construction Brussels- 11/10/22

GMI group opnieuw aanwezig op Digital Construction Brussels

Als automatiseringspartner voor bouw- en projectgeoriënteerde bedrijven leggen we de focus op de voordelen van slimme CRM- en DMS-toepassingen voor de bouwsector.
GMI sluit partnership met VanMeijel voor DMS en samenwerkingsplatformen

GMI sluit partnership met VanMeijel voor DMS en samenwerkingsplatformen

De Nederlandse specialist in bouwautomatisering biedt nu een koppeling aan haar klanten met digitaal DMS en samenwerkingsplatformen van GMI.

Volg een webinar

Herbekijk of volg een webinar over relevante topics:

 • Eén bedrijf, één oplossing

U bent één bedrijf; één geïntegreerd systeem is dan ook vanzelfsprekend. GMI group staat met het 4D Solution Concept garant voor een totaalbenadering waarbij - naast ERP en CRM - ook digitale samenwerkingsplatformen (ECM), centraal documentbeheer (DMS), document handling en BI deel kunnen uitmaken van de oplossing die u nodig heeft.

 • Wij spreken uw taal

Waarom kozen honderden toonaangevende ondernemingen al voor GMI group? Omdat wij begeleiding garanderen door mensen die met beide voeten in de dagelijkse praktijk staan. Wij spreken uw taal en denken actief mee vanuit uw specifieke problematiek!

 • Uw toekomst veilig gesteld

Wij bieden oplossingen die ontwikkeld zijn binnen het meest betrouwbare en toekomstgerichte softwareplatform van Microsoft. Zo kiest u voor een oplossing die in de toekomst zal blijven evolueren, samen met een netwerk van partners waar GMI group toonaangevend is.

 • Onze mensen maken het verschil

105 GMI-ers zorgen dagelijks voor uw automatisatie met verstand van zaken. Wij investeren permanent in kennis en kunde en zorgen voor een feel good cultuur bij onze mensen... want zij maken nu eenmaal het verschil.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.