Selecteer een pagina

Jouw mening telt

Medewerkersbevraging loonbeleid

Eind juni 2018 hebben we de eerste fase van de hervorming van het loonbeleid afgerond. Tevens hebben we toen aangekondigd dat we in FY19 verder werk gingen maken van een creatiever en flexibeler loonbeleid en daar zijn we nu volop mee bezig.

Graag toetsen we in deze medewerkersbevraging af hoe jullie tegenover enkele principes staan en in welke mate jullie hiervan gebruik zouden willen maken.

Belangrijk: lees eerst aandachtig de volledige uitleg, alvorens over te gaan tot het invullen van de vragenlijst.

Een flexibele verloningssystematiek

Concreet denken we na over de invoering van een flexibele verloningssystematiek waarbij de medewerker, zelf persoonlijke keuzes kan maken in de samenstelling van zijn loonpakket. Een gepersonaliseerd loonpakket dus waarbij je zelf voor een stuk kan kiezen welke voordelen jij in je huidige levensfase belangrijk vindt. Binnen een flexibel verloningssysteem worden bestaande extra legale voordelen geheel of gedeeltelijk omgezet in een persoonlijk budget per medewerker. Op basis van dit budget kan je vervolgens 1x per jaar zelf kiezen uit een lijst van voordelen om je loonpakket vorm te geven.

Het is geen verplichting om gebruik te maken van het flexibel verloningssysteem maar een vrije keuze. Als je niet instapt in dit flexibel systeem, dan blijft je huidig klassiek loonpakket integraal van toepassing.

De samenstelling van je persoonlijk budget

In eerste instantie peilen we graag naar jullie interesse om één of meerdere looncomponenten niet langer klassiek uitbetaald te krijgen, maar op te nemen in een persoonlijk budget.
GMI group overweegt de (geheel of gedeeltelijke) omzetting van de volgende 3 looncomponenten:

 • Bedrijfswagenbudget
 • De eindejaarspremie (bruto bedrag + RSZ)
 • Deel van je brutoloon (maximum 10%)

Met jouw persoonlijk budget kan je één of meerdere voordelen uit het beschikbare voordelenpakket kiezen (zie verder). 

De potentiële lijst van te kiezen voordelen

Onderstaand overzicht beschrijft verschillende mogelijke voordelen die je zou kunnen kiezen. Je kan aangeven in
welke mate je geïnteresseerd zou zijn om dit voordeel in je loonpakket op te nemen, in ruil voor (een deel van) je persoonlijk budget:

Kleinere bedrijfswagen

Je kiest met je persoonlijk budget voor een bedrijfswagen van een kleinere budgetcategorie dan je huidige. Met het vrijgekomen budget kan je andere voordelen kiezen.

Individueel pensioenspaarplan

Je kiest met je persoonlijk budget voor de betaling van je privé pensioenspaarplan (maximum 1.260 € in 2019).

Extra verlofdagen

Je kiest met je persoonlijk budget voor extra verlofdagen in de vorm van anciënniteitsverlof. Per 5 jaar anciënniteit bij GMI group kan je één extra verlofdag kiezen.

Grotere/beter uitgeruste bedrijfswagen

Je kiest met je persoonlijk budget om tot 10% boven je huidige budgetcategorie te gaan en zo een grotere of beter uitgeruste wagen te nemen.

Aanvullende kinderbijslag

Je kiest met je persoonlijk budget voor het verkrijgen van een extra bedrag aan kinderbijslag (maximum 600 € per kind per jaar). 

Warranten

Je kiest met je persoonlijk budget voor een inwisseling van looncomponenten naar warranten met het oog op een hoger nettobedrag (max. 20% van je jaarloon).

Elektrische fiets

Je kiest met je persoonlijk budget voor de leasing of aankoop van een elektrische fiets die je privé kan gebruiken.

Extra verzekering tandzorg

Je kiest met je persoonlijk budget voor een extra terugbetaling van tandzorg ingrepen waar de wettelijke ziekteverzekering niet of slechts gedeeltelijk tussenkomt (voor jezelf, partner en/of kinderen).

Aankoop van IT materiaal via GMI group

Je kiest met je persoonlijk budget voor de aankoop van IT materiaal via GMI group (vb i-pad, smartphone voor je kids, …).

“Elk voordeel heb zijn nadeel”

Zoals Johan Cruijff het zo mooi kon zeggen: “elk voordeel heb zijn nadeel” of “elk nadeel heb zijn voordeel”. Dat geldt ook voor het principe van de flexibele verloningssystematiek.

Voordelen

 • als medewerker heb je meer keuzevrijheid in de samenstelling van je loonpakket
 • je kan voordelen kiezen die meer netto opleveren dan klassieke verloning
 • je kan jaarlijks je keuze maken i.f.v. de behoeften die je op dat moment hebt
 • het sluit aan bij een modern loonbeleid afgestemd op meerdere generaties in een bedrijf

Nadelen

 • je hebt geen pensioenopbouw voor het gedeelte van je brutoloon of eindejaarspremie dat je inwisselbaar stelt
 • in geval van arbeidsongeschiktheid of zwangerschapsrust of andere onderbrekingen val je terug op lagere uitkeringen (in geval je een deel van je brutoloon inwisselbaar stelt)
 • sommige gebeurtenissen (bv enkele maanden werkonbekwaam, zwangerschapsrust,……) kunnen een invloed hebben op keuzes die je gemaakt hebt. De impact van dergelijke schorsingen wordt op voorhand transparant weergegeven.

Let op
Je hebt geen verlies aan vakantiegeld, eindejaarspremie, groepsverzekering, loonindexaties,… Hiermee wordt rekening gehouden in de berekening van je persoonlijk budget.
Aangezien de kosten voor GMI group neutraal blijven, houdt het budget tevens rekening met kosten zoals verzekeringstaksen, BTW, patronale RSZ bijdragen,… die de werkgever zou uitsparen door uw keuze.

Een voorbeeld ter illustratie

Stel je hebt een eindejaarspremie van €3.000 bruto en je zou deze niet langer klassiek laten uitbetalen maar omzetten naar een persoonlijk budget.  Met dit persoonlijk budget kies je vervolgens voor een combinatie van enkele voordelen uit de keuzelijst.  Hier zie je wat eventueel concrete mogelijkheden kunnen zijn:

Optie 1: klassieke uitbetaling eindejaarspremie 3.000 € bruto

3.000 € bruto levert je eenmalig 1.380 € netto op. 

 

 

 

 

 

 

 

Optie 2: eindejaarspremie 3.000 € bruto omzetten in een persoonlijk budget

Hiermee zou je kunnen kiezen voor:

 • het verkrijgen van extra-legale kinderbijslag voor 3 kinderen met een kost van 1800 € (= 936 € nettowaarde)
 • de betaling van het individueel pensioensparen met een kost van 1.045 € (= 499 € nettowaarde)
 • het leasen van een elektrische fiets voor 3 jaar met een kost van 905 € leasing per jaar (waarvan enkel de kost van het eerste jaar in dit rekenvoorbeeld verwerkt zit)

In deze optie krijg je dus 1.435 € nettowaarde (= 55 € nettowaarde meer dan de klassieke eindejaarspremie) + een elektrische fiets die je ook privé mag gebruiken.

Timing

Om het keuzeproces beheersbaar te houden voor medewerker en werkgever is één keer per jaar een herziening mogelijk. We zouden toewerken naar volgende timeline:

 1. Uitwerken flexibel verloningssysteem: april-mei-juni 2019
 2. Communicatie rond de invoering, persoonlijke toelichting aan de medewerkers: juli – augustus – september 2019
 3. Eerste keuzemoment: tegen 15 november 2019
 4. Invoering van de gemaakte keuzes: per 1 januari 2020
 5. Tweede keuzemoment: tegen 15 november 2020
 6. Invoering van de gemaakte keuzes: per 1 januari 2021
 7. Etc…

Nog vragen?

Er moet uiteraard verder onderzoek gebeuren naar de juridische, fiscale en praktische haalbaarheid van elk uit te werken voordeel. Hiervoor laten we ons bijstaan door de specialisten van Acerta die ons vorig jaar ook in fase 1 van het loonbeleid begeleid hebben. Het flexibel verloningssysteem is niet nieuw en is al enkele jaren bekend bij voornamelijk grotere bedrijven. Het heeft de laatste tijd echter ook ingang gevonden in de KMO markt en richt zich voornamelijk op bedrijven met eerder hoogopgeleide medewerkers, veelal bedienden die een divers samengesteld loonpakket hebben.

Pieker je nu nog niet suf wat bovenstaande allemaal concreet voor jou zou kunnen betekenen.

De vraag is vooral: interesseert het principe je? Zou je overwegen om hier gebruik van te maken? En zo ja, welke voordelen spreken je dan op het eerste zicht het meest aan?

We hopen dat jullie allemaal deze bevraging invullen zodat we met de antwoorden gericht aan de slag kunnen. Dit kan betekenen dat het hele project in de vuilbak belandt wegens te weinig interesse. Of dit kan betekenen dat we concreet aan de slag gaan om het op maat van GMI group uit te werken. Welke voordelen dan effectief opgenomen worden, zal in overleg met Acerta uitgebouwd worden. It’s up to you…

Nog eventjes dit: Als we doorgaan met de flexibele verloningssystematiek, zal er een individuele simulatietool en persoonlijke toelichting voor elke medewerker voorzien worden. Op die manier kan je rustig bekijken welke keuzes voor jouw het meest interessant zijn. En dan kan je nog steeds bepalen of je al dan niet instapt in het nieuwe systeem.

Medewerkersbevraging

Indien je wenst deel te nemen aan deze bevraging, vragen wij je om deze in te vullen tegen 15 mei.
Hartelijk dank voor jullie medewerking!

Loading

+32 14 57 49 10

Head Office

Nijverheidsstraat 13, 2260 Oevel, Belgium

Gent Office

Rijvisschestraat 126, 9052 Zwijnaarde, Belgium

Brussels Office

Leuvensesteenweg 613, 1930 Zaventem, Belgium

BE 0458.524.542

onze oplossingen

GMI totaaloplossingen (Gsolutions)
Gbuild
Gservice
Gtrade
Gfinance

GMI snelle-startoplossingen
GeCommerce
bouwix

uw sector