GMI 4D Solution Concept

Als software & services-organisatie beschouwen we het als onze missie om waarde te creëren door invoering van bedrijfssoftware. Deze waardecreatie garanderen we door solutions die we onderbouwen met het zogenaamde GMI 4D Solution Concept.

Ga voor een geïntegreerde aanpak!

Bij GMI stellen we, dat op het vlak van bedrijfssoftware, een klant zijn business-potentieel maximaal zal ontsluiten als er aandacht besteed wordt aan:

 • efficiënte, optimaal ondersteunde bedrijfsprocessen (ERP);
 • maximaal doelgericht werken met relaties (klanten, leveranciers, partners, business relations, … en collega’s) (CRM);
 • de optimalisatie van document- en werkstromen en de samenwerking tussen resources (intern en extern) (ECM);
 • maximale voorziening van informatie voor de operationele werking als de strategische besluitvorming (BI).

GMI group is dus actief binnen 4 automatiseringsdomeinen die overeenstemmen met een kwadrant van het solution concept, met name:

 1. Enterprise Resource Planning
 2. Customer Relationship Management
 3. Enterprise Content & Collaboration Management
 4. Business Intelligence.

Voor elk kwadrant van het solution concept selecteerden wij best of breed technologieën en producten welke wij gestaag volgen in hun snelle evolutie. R&D is dan ook een permanent aandachtsgebied voor het GMI management. Hetzelfde geldt voor kennisopbouw en -beheer voor softwareproducten maar eveneens voor de toepassingsdomeinen waar onze software wordt geïmplementeerd. Het onderhoud van de competentie van onze medewerkers is een permanent proces en vergt jaarlijks significante investeringen.

Een totaalbenadering voor elke oplossing

GMI group is actief binnen 4 automatiseringsdomeinen:

GMI 4D Solution Concept: ERP-CRM-ECM-BI

Laat bedrijfsautomatisering renderen

Het GMI-draagvlak om bedrijfsautomatisering te laten renderen, gaat uit van het GMI 4D Solution Concept waarbij ieder succesvol project moet rekening houden met de 4 hoekstenen van bedrijfsautomatisering: Enterprise Resource Planning, Customer Relationship Management, Enterprise Content & Collaboration Management en Business Intelligence. Maar vooraleer we over gaan tot de implementatie van software, moeten we in wisselwerking tussen u en ons, eerst willen denken over verandering ('change'); ondermeer om maximaal standaardsoftware te benutten en snellere implementaties te bewerkstelligen. Als hulpmiddel voor ‘change’ en om waardecreatie te bekomen, positioneert GMI vijf ROI-waardefuncties. Het denken rond deze waardefuncties leidt direct of indirect tot efficiëntie en productiviteitsverbetering.

Samen moeten we gaan voor:

 1. een verbeterd werkingskapitaal;
 2. hogere arbeidsproductiviteit;
 3. een daling van de kans op fouten;
 4. een verhoging van de klantentevredenheid;
 5. een geharmoniseerd ICT-platform.

Samen werken rond de vier automatiseringsdomeinen van GMI tegen de achtergrond van de vijf ROI-waardefuncties geeft garantie voor waardecreatie; onder meer als gevolg van betere business-controle, margeverhoging en groei.