Vlaamse bouw maakt werk van digitalisering

door | 21 oktober 2020

Bouwbedrijf (Confederatie Bouw) – oktober 2020

Vier op de vijf bouw- en installatiebedrijven maken werk van de digitalisering in hun onderneming. De hoofdredenen die ze aangeven zijn sneller werken, de centralisatie van informatie en het vermijden van fouten.

Dat blijkt uit een online onderzoek van software- en servicesbedrijf GMI group.

Het online onderzoek werd van december 2019 tot maart 2020 uitgevoerd door GMI group in samenwerking met Microsoft BeLux. Ruim 120 bedrijfsleiders antwoordden op de vragen. De resultaten werden als De digitale barometer De digitalisering bij bouw- en installatiebedrijven in Vlaanderen – gepubliceerd door GMI group. Meer informatie over de deelnemers vindt u in deze taartdiagrammen:

De digitale barometer | onderzoek
De digitale barometer | onderzoek

Productiviteit

U hebt er al vaak over kunnen lezen in het magazine Bouwbedrijf: ook in de bouwsector zijn er steeds meer digitale tools en technieken beschikbaar: BIM, 3D-printing, virtuele beeldvorming, intelligente brillen, het Internet of Things (IoT), geconnecteerde voertuigen op de werf… Daarnaast zijn er de toepassingen die meer gericht zijn op bedrijfs- en projectbeheer: ERP, boekhouding, documentbeheer, projectorganisatie en -opvolging, calculatie, mobiele applicaties op de bouwplaats enzovoort.

Dit is een interessante evolutie, want de productiviteit in de bouwsector is een zorgenkindje. Volgens relatief recente cijfers groeit ze ruwweg met 1% per jaar, terwijl dat in de industrie meer dan 3% is (deze cijfers houden geen rekening met het effect van de coronacrisis). Het management- en consultancy-bureau McKinsey legt wat dit betreft de link met informatisering, automatisering en digitalisering. Volgens McKinsey hinkt de Europese bouw op dit punt achterop. Wereldwijd zou de sector daardoor jaarlijks € 1,4 miljard mislopen.

Uit onderzoek van de Confederatie bleek enkele jaren geleden dat de meerderheid van de bouwbedrijven nog niet ver stond met digitalisering, hoewel er hoopgevende signalen waren. Hoe zit het nu? Het onderzoek door GMI group werpt alvast licht op de zaak…

GMI group | De Digitale Barometer

De digitale barometer

De wijzer blijft steken op 48%. Ondanks positieve signalen is de bouw volgens deze enquête globaal bekeken nog niet geslaagd voor het vak “digitalisering”.

Positieve ingesteldheid

De enquête bevat goed nieuws: vier op de vijf van de Vlaamse bouw- en installatiebedrijven maakt werk van de digitalisering. Een topprioriteit is het evenwel voor slechts een op de drie. De meest aangestipte obstakels zijn de beperkte budgetten (49%), de beperkte grootte van de onderneming (49%) en het gebrek aan de nodige competenties in de onderneming (26%). 15% geeft trouwens aan dat ook op de arbeidsmarkt de juiste profielen ontbreken.

Welke voordelen zien deze bedrijven in digitalisering? “Sneller kunnen werken” is het antwoord van vier op de vijf. Driekwart vermeldt de centralisatie van informatie en 62% geeft het verminderen van fouten aan. Andere vernoemde voordelen zijn kostenbesparing en betere (online) samenwerking (allebei 46%) en ten slotte papierloos werken (44%). Hierbij moeten we wel aanstippen dat niet iedereen enthousiast is over het aanbod op de markt. Een op de vijf oordeelt dat digitale tools nog niet volgroeid zijn.

Concurrentie

Vinden de bouw- en installatiebedrijven van zichzelf dat ze het beter doen dan hun concurrenten wat betreft digitalisering? Ongeveer de helft (53%) zegt van wel, maar een kwart (27%) geeft toe dat ze achterophinken. De resterende 20% situeert zichzelf ergens in het midden.

Anders bekeken kan men zeggen dat bij ruwweg de helft het gevoel overheerst dat ze het minder goed of nauwelijks beter doen dan hun concurrenten. GMI suggereert een verklaring: wellicht grijpen ze de kans (nog) niet om hun bestaande bedrijfsprocessen tegen het licht te houden en beter af te stemmen op elkaar.

Want bij vele bedrijven stopt de digitalisering na één of enkele verbeteringen, terwijl er vaak nog ruimte is om bedrijfsprocessen te optimaliseren en te automatiseren.

Meer weten?

Laat hiernaast uw gegevens achter en wij bezorgen u het volledige rapport.

Ontdek hoe u úw digitale transformatie goed op de rails kan zetten en laat u alvast inspireren door een eerste, vrijblijvend advies van GMI group!

GMI group | rapport: de digitale barometer (juni 2020)

0 reacties

Reageer op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Archief