facebookpixel
8 redenen om uw installatiebedrijf te digitaliseren

8 redenen om uw installatiebedrijf te digitaliseren

Techlink Power+ en Techlink Heat+ – november 2020

Iedereen heeft er al jaren de mond van vol. Een zichzelf respecterend bedrijf moet investeren in digitalisatie. Dit is een open deur intrappen, want digitalisering is een breed begrip. Zoals ook bleek uit ons trendrapport “De digitale barometer“, liggen kritische softwaretoepassingen vaak aan de basis van een geslaagde digitale transformatie.

Ook in de magazines van de Confederatie Bouw – Techlink Power+ en Heat+ – voor respectievelijk installatiebedrijven in speciale technieken en HVAC, verscheen hierover recent een bijdrage van GMI. In deze blog zoomen we in op vaak gehoorde argumenten om al dan niet werk te maken van digitalisering.

We sprokkelden 8 quotes uit de dagdagelijkse praktijk die aantonen aan dat dergelijke toepassingen nog te weinig (of inefficiënt) benut worden, ook bij installatiebedrijven. Wellicht herkent u zich hierin?

1. Efficiëntie verhogen

We doen veel te veel dubbel werk.

En door inputwerk van dezelfde data in verschillende systemen, verliezen we tijd en geld. We zouden met diezelfde mensen echter meer business kunnen draaien. Onze efficiëntie moet dus naar omhoog.

2. Fouten beperken

We maken te veel fouten.

Er zijn verschillende versies van calculatietemplates in omloop, iedereen heeft zijn eigen versie en sommige berekeningsfouten komen dan ook steeds terug. Daarnaast neemt het updaten van een offerte teveel tijd in beslag. Dat zou met één druk op de knop moeten kunnen gebeuren.

3. Transparante processen

We hebben geen zicht op onze bestellingen.

Wanneer een order binnen is hebben we ongelofelijk veel werk om alles te bestellen bij onze leveranciers. We hebben geen zicht op leveringstermijnen en bestellen dan ook te snel … waardoor we dan weer met teveel stock liggen. Vaak kloppen de prijzen niet meer wanneer we aankopen en zo snijden we in onze marge of kunnen we niet scherp genoeg gaan, waardoor we business verliezen.

4. Meer klanttevredenheid

We factureren te laat.

Het duurt eeuwen vooraleer we onze serviceopdrachten kunnen factureren. De geschreven werkbonnen blijven in de camionetten liggen of zijn nauwelijks leesbaar. We moeten te lang wachten op ons geld en de klant is ontevreden omdat hij zijn factuur te laat ontvangt.

5. Informatie centraliseren

Belangrijke documenten gaan verloren.

We weten geen blijf met alle technische documentatie, attesten, plannen en dergelijke meer. Kasten puilen uit, op de file server vindt zelfs een kat haar jongen niet meer terug…

6. Proactieve bedrijfsvoering

We hebben geen accurate cijfers.

We hebben geen cijfers om strategische beslissingen te nemen. We zijn maandelijks dagen bezig om rapporten samen te stellen om de nodige inzichten te bekomen, want de informatie zit her en der verspreid.

7. Gebruiksvriendelijke technologie

Ons systeem is verouderd.

Ons systeem is niet alleen verouderd… het wordt zelfs niet meer ondersteund en we hebben teveel eilandjes binnen ons bedrijf. Onze jongere collega’s zeggen dat we met verouderde oplossingen aan het werken zijn, niet gebruiksvriendelijk en niet intuïtief. De gemiddelde technieker anno 2020 is opgegroeid met de gsm in de hand, waarom zouden ze dan geen digitale werkbon kunnen invullen?

8. Professionele ondersteuning

We hebben geen vertrouwen in onze IT-partner.

We hebben geen vertrouwen meer in de toekomst van de gebruikte software en/of in de IT-partner die ons tot nu toe ondersteunt.

Een geïntegreerde aanpak

En zo kunnen we nog wel even verder gaan… zoals gezegd, de argumenten zijn gekend.

Dit alles pleit voor een geïntegreerde aanpak en dito oplossing. GMI group trekt deze kaart al jaren en laat de verschillende applicaties binnen uw installatiebedrijf spreken met elkaar. Hiervoor gebruiken we uitsluitend Microsoft-technologie, meer bepaald Dynamics 365 in combinatie met het Power Platform.

Micrososoft Dynamics 365 Business Central is een wereldwijd gebruikt ERP-systeem met meer dan honderdduizenden gebruikers. Dit kneden we dankzij onze expertise en knowhow op maat van uw bedrijf.

Omdat het anno 2020 niet meer realistisch om als ERP-partner alles zelf in huis op te lossen of te bouwen, laten we ons daarbij omringen door professionele partners voor gespecialiseerde deeloplossingen. Denk aan grafische planningstools, mobiele werkbonnen, scanning, documentarchivering, etc.

Ja maar, een geïntegreerde oplossing kost handenvol geld!

Dit is één van de meest gehoorde argumenten om vooralsnog niet te investeren in de uitrol van een nieuw ERP-syteem.

Herkenbaar? Maak dan zelf even deze eenvoudige berekening:

Wat als mijn mensen elke dag 12 minuten tijd zouden besparen (om bovengenoemde redenen)? Dit is 1 uur per week.

Stel dat een bedrijf 50 werknemers heeft, dan spreken we over 50 uur per week.

Rekening houdende met een 38-uren week betekent dit 1,32 FTE.

Wanneer een FTE jaarlijks het bedrijf ongeveer € 60.000 kost, dan komen we op € 79.200 per jaar of € 396.000 op 5 jaar…

U kan zelf de redenering opbouwen voor uw bedrijf. Weet dat een tijdswinst van 12 minuten per dag per personeelslid niet overdreven is, dit mag gerust maal twee.

minuten

FTE

EUR op 5 jaar

Toch even nadenken over een mooi geïntegreerde bedrijfsoplossing?

Aan uw bedrijf bent u reeds tientallen jaren aan het bouwen en uw processen werden doorheen de jaren steeds weer bijgeschaafd. Dit alles moet digitaal en doordacht vertaald worden.

Kortom, een investering meer dan waard!

Onze klanten getuigen

Om efficiënter en klantgerichter te kunnen werken, wilde beveiligingsbedrijf Seris Technology verder digitaliseren. Het oude ERP-systeem werd vervangen door Microsoft Dynamics en geconnecteerd met andere toepassingen, zodat medewerkers makkelijker en vlotter kunnen werken.

Vandaag blikt Seris terug op een succesvol change project met GMI group die de totaaloplossing Gservice implementeerde, compleet geïntegreerd met o.a. SharePoint en Teams.

Dankzij dit systeem kunnen we efficiënter werken, kunnen onze medewerkers zich toeleggen op klantenservice en hebben we finaal een hogere klantentevredenheid. Dat is de échte return on investment.
Christophe Voets

Director, Seris Technology

Meer weten?

Laat hiernaast uw gegevens achter en wij bezorgen u het trendrapport “De digitale barometer” over de digitalisering bij Vlaamse bouw- en installatiebedrijven.

Ontdek hoe u úw digitale transformatie goed op de rails kan zetten en laat u alvast inspireren door een eerste, vrijblijvend advies van GMI group!

GMI group | rapport: de digitale barometer (juni 2020)

Vlaamse bouw maakt werk van digitalisering

Vlaamse bouw maakt werk van digitalisering

Bouwbedrijf (Confederatie Bouw) – oktober 2020

Vier op de vijf bouw- en installatiebedrijven maken werk van de digitalisering in hun onderneming. De hoofdredenen die ze aangeven zijn sneller werken, de centralisatie van informatie en het vermijden van fouten.

Dat blijkt uit een online onderzoek van software- en servicesbedrijf GMI group.

Het online onderzoek werd van december 2019 tot maart 2020 uitgevoerd door GMI group in samenwerking met Microsoft BeLux. Ruim 120 bedrijfsleiders antwoordden op de vragen. De resultaten werden als De digitale barometer De digitalisering bij bouw- en installatiebedrijven in Vlaanderen – gepubliceerd door GMI group. Meer informatie over de deelnemers vindt u in deze taartdiagrammen:

De digitale barometer | onderzoek
De digitale barometer | onderzoek

Productiviteit

U hebt er al vaak over kunnen lezen in het magazine Bouwbedrijf: ook in de bouwsector zijn er steeds meer digitale tools en technieken beschikbaar: BIM, 3D-printing, virtuele beeldvorming, intelligente brillen, het Internet of Things (IoT), geconnecteerde voertuigen op de werf… Daarnaast zijn er de toepassingen die meer gericht zijn op bedrijfs- en projectbeheer: ERP, boekhouding, documentbeheer, projectorganisatie en -opvolging, calculatie, mobiele applicaties op de bouwplaats enzovoort.

Dit is een interessante evolutie, want de productiviteit in de bouwsector is een zorgenkindje. Volgens relatief recente cijfers groeit ze ruwweg met 1% per jaar, terwijl dat in de industrie meer dan 3% is (deze cijfers houden geen rekening met het effect van de coronacrisis). Het management- en consultancy-bureau McKinsey legt wat dit betreft de link met informatisering, automatisering en digitalisering. Volgens McKinsey hinkt de Europese bouw op dit punt achterop. Wereldwijd zou de sector daardoor jaarlijks € 1,4 miljard mislopen.

Uit onderzoek van de Confederatie bleek enkele jaren geleden dat de meerderheid van de bouwbedrijven nog niet ver stond met digitalisering, hoewel er hoopgevende signalen waren. Hoe zit het nu? Het onderzoek door GMI group werpt alvast licht op de zaak…

GMI group | De Digitale Barometer

De digitale barometer

De wijzer blijft steken op 48%. Ondanks positieve signalen is de bouw volgens deze enquête globaal bekeken nog niet geslaagd voor het vak “digitalisering”.

Positieve ingesteldheid

De enquête bevat goed nieuws: vier op de vijf van de Vlaamse bouw- en installatiebedrijven maakt werk van de digitalisering. Een topprioriteit is het evenwel voor slechts een op de drie. De meest aangestipte obstakels zijn de beperkte budgetten (49%), de beperkte grootte van de onderneming (49%) en het gebrek aan de nodige competenties in de onderneming (26%). 15% geeft trouwens aan dat ook op de arbeidsmarkt de juiste profielen ontbreken.

Welke voordelen zien deze bedrijven in digitalisering? “Sneller kunnen werken” is het antwoord van vier op de vijf. Driekwart vermeldt de centralisatie van informatie en 62% geeft het verminderen van fouten aan. Andere vernoemde voordelen zijn kostenbesparing en betere (online) samenwerking (allebei 46%) en ten slotte papierloos werken (44%). Hierbij moeten we wel aanstippen dat niet iedereen enthousiast is over het aanbod op de markt. Een op de vijf oordeelt dat digitale tools nog niet volgroeid zijn.

Concurrentie

Vinden de bouw- en installatiebedrijven van zichzelf dat ze het beter doen dan hun concurrenten wat betreft digitalisering? Ongeveer de helft (53%) zegt van wel, maar een kwart (27%) geeft toe dat ze achterophinken. De resterende 20% situeert zichzelf ergens in het midden.

Anders bekeken kan men zeggen dat bij ruwweg de helft het gevoel overheerst dat ze het minder goed of nauwelijks beter doen dan hun concurrenten. GMI suggereert een verklaring: wellicht grijpen ze de kans (nog) niet om hun bestaande bedrijfsprocessen tegen het licht te houden en beter af te stemmen op elkaar.

Want bij vele bedrijven stopt de digitalisering na één of enkele verbeteringen, terwijl er vaak nog ruimte is om bedrijfsprocessen te optimaliseren en te automatiseren.

Meer weten?

Laat hiernaast uw gegevens achter en wij bezorgen u het volledige rapport.

Ontdek hoe u úw digitale transformatie goed op de rails kan zetten en laat u alvast inspireren door een eerste, vrijblijvend advies van GMI group!

GMI group | rapport: de digitale barometer (juni 2020)